Restaurang & Fast food

 • Food Safety UppDate 2023 - live online


  Det händer mycket i vår omvärld. Nya utbrott, nya risker, ny forskning m.m. Konsumenter, samhälle, varumärken och företag drabbas och nya möjligheter skapas.

  Food Safety Uppdate 2023 riktar ljuset mot forskning och utveckling inom livsmedelssäkerhet. Vilka utmaningar och lösningar finns, idag och i framtiden?

  Bergström & Hellqvist bjuder in till en temadag för dig som driver arbetet för säkra livsmedel framåt.

  Har du inte möjlighet att närvara på plats kan du delta live online via Zoom. Lyssna på och via chatt interagera med intressanta talare från universitet och andra organisationer samt Bergström & Hellqvist. Utifrån sin gedigna kunskap kommer de berätta om aktuella frågor inom sina områden.

  Teman under dagen är bland annat:

  - Internationell utblick på livsmedelsburna utbrott och matbedrägerier- Virus som sprids via livsmedel och varför samt hur kan de inaktiveras- Kemiska faror i …

  Read more...

 • Food Safety UppDate 2023

  Det händer mycket i vår omvärld. Nya utbrott, nya risker, ny forskning m.m. Konsumenter, samhälle, varumärken och företag drabbas och nya möjligheter skapas.

  Food Safety Uppdate 2023 riktar ljuset mot forskning och utveckling inom livsmedelssäkerhet. Vilka utmaningar och lösningar finns, idag och i framtiden?

  Bergström & Hellqvist bjuder in till en temadag för dig som driver arbetet för säkra livsmedel framåt.

  Lyssna och interagera med intressanta talare från universitet och andra organisationer samt Bergström & Hellqvist. Utifrån sin gedigna kunskap kommer de berätta om aktuella frågor inom sina områden.

  Teman under dagen är bland annat:

  - Internationell utblick på livsmedelsburna utbrott och matbedrägerier - Virus som sprids via livsmedel och varför samt hur kan de inaktiveras - Kemiska faror i …

  Read more...

 • Vad är livsmedelslagen?

  Med anledning av Sveriges EU-medlemskap behöver Sverige ta hänsyn till de bestämmelser och lagar som finns kring livsmedelshantering på EU-nivå. Det handlar bland annat om livsmedelskontroll och …

  Read more...

 • Vad är branschriktlinjer?

  Branschriktlinjer är en hjälp till verksamheter att leva upp till kraven i livsmedelslagstiftningen och att säkerställa att det finns arbetssätt för att servera säker mat. Det är olika …

  Read more...

 • Vad är egenkontroll för restaurang?

  Det finns som bekant mycket ni kan göra för att säkerställa att ni arbetar med säker mat och följer de lagar och regler som finns kring hantering av livsmedel. Det brukar kallas egenkontroll av …

  Read more...

 • Vad är livsmedelskontroll?

  Sverige har en livsmedelslagstiftning som i grund och botten går ut på att värna om hälsan hos både djur och människor. Den värnar också om konsumenternas intressen och rätt att de kan lita på att …

  Read more...

 • Vad är livsmedelsutbildning?

  Livsmedelsutbildning är ett omfattande begrepp. I livsmedelslagen finns krav på att personal som hanterar livsmedel har tillräckliga kunskaper och är medveten om livsmedelshygien och vad som krävs fö …

  Read more...

 • Vad är matallergi?

  Att vara allergisk mot livsmedel, så kallad matallergi betyder att man är allergisk mot något man ätit eller druckit. Vanligast är symtom från huden, magen och tarmen. Symtomen kan variera mycket …

  Read more...

 • Vad är livsmedelshygien?

  Livsmedelshygien är en förutsättning när man hanterar, förbereder, tillreder, förvarar och serverar livsmedel. så att ingen gäst utsätts för risken att bli sjuk eller skadad av maten.

  Det kan tyckas …

  Read more...

 • Vad är egenkontroll?

  I livsmedelslagstiftningen tydliggörs livsmedelsföretagets ansvar för att livsmedlen är säkra och redliga. Livsmedelsföretagaren ska se till att verksamheten uppfyller lagstiftningens mål, säker mat …

  Read more...

 • Vad är HACCP?

  HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) är en metod som används av företag som tillverkar och hanterar livsmedel. Syftet med HACCP är att konsumenten ska förses med säkra livsmedel. Det uppnås …

  Read more...

 • Grunder i matsäkerhet

  Välkommen till Bergström & Hellqvists onlineutbildning Grunder i matsäkerhet!

  Utbildningen ger dig som är delaktig i enklare hantering av mat de mest grundläggande kunskaperna i matsäkerhet, så att du ska förstå farorna och veta hur du ska arbeta. Ingen ska bli sjuk eller skadad på grund av att du hanterat maten fel.

  Utbildningen betonar att oavsett vilken uppgift du har i hanteringskedjan av mat, så har du ett personligt ansvar för matsäkerheten.

  Om du fullföljer kursens alla delar med godkänt resultat på frågor och kunskapstest får du ett intyg.

  "Onlineutbildningen är strukturerad och informativ. Den har bra uppgifter och svarsalternativ, även om de som är nya inom området ibland tyckte det var klurigt. Det ger oss en trygghetskänsla att vi nu erbjuder all personal som jobbar med hantering av livsmedel en grundutbildning i matsäkerhet. Det är enkelt för personalen att komma igång med utbildningen"

  Jimmy Sundbom, Enhetschef Kost- och Lokalvård - Dals-Eds kommun

  MålgruppUtbildningen vänder sig till dig som hanterar mat, men som kanske inte har det som din huvudsakliga sysselsättning. Till exempel kör du mat, lagar enklare mat till få ätande, värmer och …

  Read more...

 • Revisioner

  Vill ni utvärdera och förbättra era rutiner? Ska ni ha besök av kontrollmyndigheten snart? Ta då hjälp av oss som genomför en komplett intern revision av era arbetssätt och egenkontroll med fokus på …

  Read more...

 • Anpassade utbildningar

  Vi specialanpassar utbildningsinsatser för personal i restaurang och fast food.

  Exempel på utbildningar för storhushåll:

  - Grundutbildning: Livsmedelhygien i praktiken- Inspiration i …

  Read more...

  Affärsområde: Restaurang & Fast food

 • Konsulttjänster

  Skapa en kultur som gör att ni serverar säker mat varje dag.

  Vi erbjuder högkvalitativa konsulttjänster med ett personligt engagemang till kedjor inom restaurang och fast food. Vi anpassar tjänster …

  Read more...

 • HACCP/egenkontroll

  Ta hjälp av oss för att utveckla och uppdatera ert egenkontrollprogram som baseras på HACCP. Våra kompetenta konsulter, som har erfarenhet av arbete inom restaurang/storhushåll hjälper er att:

  - …

  Read more...

 • Märkning av förpackade livsmedel

  Välkommen till Bergström & Hellqvists onlineutbildning Märkning av förpackade livsmedel!

  Utbildningen ger grundläggande kunskaper i hur färdigförpackade livsmedel ska märkas, något som är viktigt både för dig som utformar märkning och dig som kontrollerar att märkningen är rätt och lagenlig. I utbildningen får du många exempel på bra och mindre bra märkning och tips för att nå framgång i arbetet med märkning. 

  Om du fullföljer kursens alla delar med godkänt resultat på alla quizfrågor får du ett intyg.

  MålgruppUtbildningen vänder sig främst till dig som arbetar professionellt med märkning av livsmedel och behöver grundläggande kunskaper om hur livsmedel ska märkas.SyfteUtbildningens syfte är att …

  Read more...

 • Bakterier

  Välkommen till Bergström & Hellqvists onlineutbildning om Bakterier!

  Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om patogena bakterier som kan förekomma i livsmedel. Efter utbildningen har du kunskaper för att kunna bedöma vilka bakterier som kan vara förknippade med olika livsmedel och olika processer och hur dessa kan resultera i att ett livsmedel blir farligt för konsumenten. Med kunskap kan hälsofaror förebyggas och styras på rätt sätt i ett livsmedelsföretag.

  Om du fullföljer kursens alla delar får du ett intyg.

  "Jag upplevde utbildningen som variationsrik och intressant. Texterna och filmerna är informativa med lagom bredd och djup och bra tydlighet. Utbildningen var mycket givande."

  Charlotte Pettersson Kvalitetsstyrare - HKScan

  MålgruppUtbildningen vänder sig till dig som är livsmedelsinspektör eller dig som arbetar med livsmedelssäkerhet och HACCP inom livsmedelsindustri, offentlig måltidsverksamhet, restaurang eller butik. …

  Read more...

 • Parasiter

  Välkommen till Bergström & Hellqvists onlineutbildning om Parasiter!

  Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om parasiter, med fokus på förekomst och problematik relaterat till parasiter i olika livsmedel. Efter utbildningen har du kunskaper för att kunna bedöma på vilket sätt parasiter kan resultera i att livsmedel blir farliga för konsumenten. Med kunskap kan hälsofaror som parasiter förebyggas och styras på rätt sätt i ett livsmedelsföretag.

  Om du fullföljer kursens alla delar får du ett intyg.

  MålgruppUtbildningen vänder sig till dig som dig som arbetar med livsmedel och livsmedelssäkerhet. Du är t.ex. livsmedelsinspektör eller arbetar inom livsmedelsindustri, offentlig måltidsverksamhet, …

  Read more...

 • Mögel och jäst

  Välkommen till Bergström & Hellqvists onlineutbildning om Mögel och jäst!

  Utbildningen ger dig kunskap om mögel och jäst som kan förekomma i livsmedel, med fokus på förskämmande och patogena mikroorganismer. Efter utbildningen kan du bedöma vilka mögel- och jästsvampar som kan vara förknippade med olika livsmedel och processer samt hur de kan resultera i att ett livsmedel blir farligt för konsumenten. Med rätt kunskap kan hälsofaror förebyggas och styras på i livsmedelsföretag.

  Om du fullföljer kursens alla delar får du ett intyg.

  "En nyttig och lärorik utbildning."

  Elisabeth Nilsson Ekonomiansvarig och medlem i HACCP-team - Skåne-möllan AB

  MålgruppUtbildningen vänder sig till dig som är livsmedelsinspektör eller dig som arbetar med livsmedelssäkerhet och HACCP inom livsmedelsindustri, offentlig måltidsverksamhet, restaurang eller butik. …

  Read more...

 • Matallergi och överkänslighet

  Välkommen till onlineutbildningen Matallergi och överkänslighet!

  Utbildningen ger dig de viktigaste kunskaperna inom matallergi i storhushåll och restaurang. Den tar upp allmän fakta om matallergier och överkänslighet, vad som gäller för märkning samt vanliga matallergier och vilka symptom de kan medföra. Utbildningen belyser betydelsen av din roll och ditt agerande och hur ni bör arbeta för att garantera säker mat till denna riskgrupp.

  Astma & Allergiförbundet bedömer att denna onlineutbildning motsvarar basutbildningarna Säker mat i förskola och skola och Hurra, en allergisk gäst! samt att restauranger med märkningen Frivilligt egenkontrollprogram för restauranger kan använda någon av dessa utbildningar för sin personal.

  Om du fullföljer kursens alla delar får du ett intyg.

  "Alla deltagarna från vår verksamhet är jättenöjda och har växt som personer. Utbildningen har varit mycket uppskattad och lätt att genomföra."

  Maria Andersson Kostchef - Nybro kommun

  MålgruppUtbildningen vänder sig främst till dig som arbetar med livsmedel i storhushåll och restaurang.SyfteSyftet med utbildningen är att ge dig grundläggande kunskaper om matallergi och överkä …

  Read more...

 • Virus

  Välkommen till Bergström & Hellqvists onlineutbildning om Virus!

  Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om virus, med fokus på förekomst och problematik relaterat till livsmedel. Efter utbildningen har du kunskaper för att kunna bedöma på vilket sätt virus kan resultera i att livsmedel blir farliga för konsumenten. Med kunskap kan hälsofaror som virus förebyggas och styras på rätt sätt i ett livsmedelsföretag.

  Om du fullföljer kursens alla delar får du ett intyg.

  MålgruppUtbildningen vänder sig till dig som dig som arbetar med livsmedel och livsmedelssäkerhet. Du är t.ex. livsmedelsinspektör eller arbetar inom livsmedelsindustri, offentlig måltidsverksamhet, …

  Read more...

 • Livsmedels egenskaper

  Välkommen till Bergström & Hellqvists onlineutbildning Livsmedels egenskaper!

  Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om livsmedels egenskaper med fokus på mikrobiologisk tillväxt. Efter utbildningen har du kunskaper för att kunna bedöma förutsättningar för mikrobiell tillväxt i olika livsmedel. Med kunskap kan hälsofaror förebyggas och styras på rätt sätt i ett livsmedelsföretag.

  Om du fullföljer kursens alla delar får du ett intyg.

  MålgruppUtbildningen vänder sig till dig som dig som arbetar med livsmedel och livsmedelssäkerhet. Du är t.ex. livsmedelsinspektör eller arbetar inom livsmedelsindustri, offentlig måltidsverksamhet, …

  Read more...

 • Egenkontroll i servicehandel/fast food

  Välkommen till Bergström & Hellqvists onlineutbildning Egenkontroll i servicehandel/fast food!

  Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i livsmedelssäkerhet och HACCP-baserad egenkontroll för säker mat. Efterutbildningen har du kunskaper om de hälsofaror som är typiska inom restaurang,fast food, café och servicehandel samt hur de kan hanteras i en verksamhet.

  Utbildningen har tagits fram i samarbete med Convenience Stores Sweden AB. En viktig del i samarbetet har varit att göra utbildningen användbar och praktisk för servicehandeln. Den har sin utgångspunkt i branschriktlinjen Säker mat i Servicehandeln.

  Om du fullföljer kursens alla delar får du ett intyg.

  MålgruppUtbildningen vänder sig främst till dig som arbetar med livsmedel inom restaurang, fast food, café och servicehandel.SyfteAtt ge kunskap och förståelse för vad som krävs för säker mat och en …

  Read more...

 • Livsmedelshygien i servicehandel/fast food

  Välkommen till Bergström & Hellqvists onlineutbildning Livsmedelshygien i servicehandel/fast food!
  Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i livsmedelshygien för säker mat. 

  Efter utbildningen har du kunskaper om de hälsofaror som är typiska inom restaurang, fast food, café och servicehandel samt vilken betydelse en god livsmedelshygien har för att minska riskerna. Den belyser hur viktig din roll och ditt agerande är i arbetet för säker mat.

  Utbildningen har tagits fram i samarbete med Convenience Stores Sweden AB. En viktig del i samarbetet har varit att göra utbildningen användbar och praktisk för servicehandeln.  Den har sin utgångspunkt i branschriktlinjen Säker mat i Servicehandeln.

  Om du fullföljer kursens alla delar får du ett intyg.

  Målgrupp

  Utbildningen vänder sig främst till dig som arbetar med livsmedel inom restaurang, fast food, café och servicehandel.Syfte

  Att ge kunskap om olika hälsofaror och förståelse för en god …

  Read more...

 • Matallergi och allergikost

  Allergi och annan överkänslighet mot födoämnen blir allt vanligare och det kan få katastrofala följder om det går fel. För att säkerställa servering av personer med allergier eller överkänsligheter m.m. krävs god kunskap hos personalen och väl inarbetade rutiner för korrekt märkning, information och kommunikation samt den praktiska livsmedelshanteringen i köken. 

  "En utbildning som ökat våra kunskaper i matallergi och specialkost på ett klart och tydligt sätt. Utbildningen har ett genomtänkt upplägg och variation med en föreläsare som gör ämnet lättförståeligt."

  Ewa Tärnblom Eriksson Kostchef - Orsa kommun

  Målgrupp Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med livsmedel och specialkoster i restaurang, servicehandel och storhushåll i offentliga miljöer.

  Syfte

  Utbildningens syfte är att utveckla …

  Read more...

 • Inspiration i matsäkerhet

  Behöver du få inspiration och fräscha upp dina kunskaper i livsmedelshygien är detta utbildningen för dig! Utbildningen ger dig möjlighet att repetera dina kunskaper i livsmedelshygien och hälsofaror som är typiska i storhushåll/restauranger och mindre livsmedelsföretag. Särskilt fokus läggs på hur risker och faror kan förebyggas. Utbildningen ger dig inspiration och belyser hur viktig din roll och ditt agerande är i arbetet med matsäkerhet.

  Målgrupp Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med livsmedel i, t.ex. storhushåll, restaurang, café, servicehandel och andra livsmedelsföretag. Syfte Ge repetition och den senaste kunskapen i …

  Read more...

 • HACCP för restaurang & storhushåll

  Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om hur ett HACCP-system byggs upp, implementeras och hålls levande. Innehållet i kursen är anpassat för restaurang och storhushåll. För att öka dina färdigheter varvas föreläsningarna med praktiska övningar. Efter utbildningen kan du vara en värdefull resurs och drivkraft i företagets HACCP-system och arbete med livsmedelssäkerhet.

  Målgrupp

  Utbildningen vänder sig till dig som har en nyckelroll i att leda företagets arbete med faroanalyser och HACCP. Du bör ha grundläggande kunskaper i livsmedelshygien och livsmedelssäkerhet, …

  Read more...

 • Egenkontroll i praktiken

  Utbildningen ger dig kunskap om hur du kan arbeta med företagets egenkontroll för säkra livsmedel, på ett praktiskt och effektivt sätt. Fokus läggs på att stimulera dig till egna reflektioner och ökad förståelse. Efter utbildningen skall du kunna vidareutveckla och vara drivande i företagets egenkontroll. Från kursen får du även med dig användbara tips och verktyg för egenkontrollen. Under utbildningen beaktas relevanta branschriktlinjer.

  Målgrupp

  Utbildningen vänder sig till dig som har ansvar för eller är delaktig i att skapa och driva företagets egenkontroll för säkra livsmedel. Du bör ha grundläggande kunskaper i livsmedelshygien …

  Read more...

 • Livsmedelshygien i praktiken

  Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i livsmedelshygien och livsmedelssäkerhet. Efter utbildningen har du kunskaper om de hälsofaror som är typiska i storhushåll och restaurang samt hur de kan förebyggas. Den belyser hur viktig din roll och ditt agerande är i arbetet med livsmedelssäkerhet. Innehållet i kursen har sin utgångspunkt i Livsmedelsverkets rekommendationer för grundkurs i livsmedelshygien.

  Målgrupp

  Utbildningen vänder sig främst till dig som arbetar med livsmedel i storhushåll och restaurang. Syfte

  Ge deltagaren kunskaper i livsmedelshygien och hur hälsofaror kan förebyggas i …

  Read more...

 • Öppna utbildningar

  Välkommen till våra öppna utbildningar för dig som är verksam i restaurang och fast food !

  På utbildningarna får du möta våra pedagogiska och kompetenta konsulter som har erfarenhet av att arbeta i …

  Read more...