Måltidsverksamhet

 • Food Safety UppDate 2023 - live online


  Det händer mycket i vår omvärld. Nya utbrott, nya risker, ny forskning m.m. Konsumenter, samhälle, varumärken och företag drabbas och nya möjligheter skapas.

  Food Safety Uppdate 2023 riktar ljuset mot forskning och utveckling inom livsmedelssäkerhet. Vilka utmaningar och lösningar finns, idag och i framtiden?

  Bergström & Hellqvist bjuder in till en temadag för dig som driver arbetet för säkra livsmedel framåt.

  Har du inte möjlighet att närvara på plats kan du delta live online via Zoom. Lyssna på och via chatt interagera med intressanta talare från universitet och andra organisationer samt Bergström & Hellqvist. Utifrån sin gedigna kunskap kommer de berätta om aktuella frågor inom sina områden.

  Teman under dagen är bland annat:

  - Internationell utblick på livsmedelsburna utbrott och matbedrägerier- Virus som sprids via livsmedel och varför samt hur kan de inaktiveras- Kemiska faror i …

  Read more...

 • Food Safety UppDate 2023

  Det händer mycket i vår omvärld. Nya utbrott, nya risker, ny forskning m.m. Konsumenter, samhälle, varumärken och företag drabbas och nya möjligheter skapas.

  Food Safety Uppdate 2023 riktar ljuset mot forskning och utveckling inom livsmedelssäkerhet. Vilka utmaningar och lösningar finns, idag och i framtiden?

  Bergström & Hellqvist bjuder in till en temadag för dig som driver arbetet för säkra livsmedel framåt.

  Lyssna och interagera med intressanta talare från universitet och andra organisationer samt Bergström & Hellqvist. Utifrån sin gedigna kunskap kommer de berätta om aktuella frågor inom sina områden.

  Teman under dagen är bland annat:

  - Internationell utblick på livsmedelsburna utbrott och matbedrägerier - Virus som sprids via livsmedel och varför samt hur kan de inaktiveras - Kemiska faror i …

  Read more...

 • Utbildningar Live online

  Utbildningar live online är ett utmärkt alternativ till fysiska utbildningar.

  Live online genomförs i samma anda som våra kunder och deltagare är vana vid. Ett stort engagemang, god dialog och en …

  Read more...

 • Matallergi och allergikost - live online

  Allergi och annan överkänslighet mot födoämnen blir allt vanligare och det kan få katastrofala konsekvenser om det går fel. För att garantera säker mat till personer med allergier eller överkänsligheter m.m. krävs god kunskap hos personalen och väl inarbetade rutiner för den praktiska livsmedelshanteringen i köken, för märkning, information och kommunikation. Utbildningen har utgångspunkt i aktuella branschriktlinjer.

  Målgrupp Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med livsmedel och allergikost i måltidsverksamheter i offentliga miljöer.SyfteUtbildningens syfte är att utveckla din kunskap om allergener och …

  Read more...

 • Egenkontroll i praktiken – live online

  Utbildningen ger dig kunskap om hur du kan arbeta med verksamhetens egenkontroll för säkra livsmedel, på ett praktiskt och effektivt sätt. Efter utbildningen skall du kunna vidareutveckla och vara drivande i verksamhetens egenkontroll. Från kursen får du även med dig användbara tips och verktyg för egenkontrollen.

  MålgruppUtbildningen vänder sig till dig som har ansvar för eller är delaktig i att skapa och utveckla verksamhetens egenkontroll för säkra livsmedel. Du bör ha grundläggande kunskaper i …

  Read more...

 • Livsmedelshygien i praktiken - live online

  Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i livsmedelshygien och livsmedelssäkerhet. Efter utbildningen har du kunskaper om de hälsofaror som är typiska i storhushåll och restaurang samt hur de kan förebyggas. Den belyser hur viktig din roll och ditt agerande är i arbetet med livsmedelssäkerhet. Innehållet i kursen har sin utgångspunkt i Livsmedelsverkets rekommendationer.

  MålgruppUtbildningen vänder sig främst till dig som arbetar med livsmedel i måltidsverksamhet, storhushåll och restaurang. SyfteGe deltagaren kunskaper i livsmedelshygien och hur hälsofaror kan fö …

  Read more...

 • Inspiration i matsäkerhet - live online

  Behöver du få inspiration och fräscha upp dina kunskaper i livsmedelshygien är detta utbildningen för dig! Utbildningen ger dig möjlighet att repetera dina kunskaper i livsmedelshygien och hälsofaror som är typiska i storhushåll/restauranger och måltidsverksamheter. Särskilt fokus läggs på hur risker och faror kan förebyggas. Utbildningen ger dig inspiration och belyser hur viktig din roll och ditt agerande är i arbetet med matsäkerhet.

  MålgruppUtbildningen vänder sig till dig som arbetar med livsmedel i, t.ex. storhushåll och måltidsverksamhet.SyfteGe repetition och den senaste kunskapen i livsmedelshygien och ge inspiration i det …

  Read more...

 • Vad är säker mat i vård och omsorg?

  Sveriges välfärd är en av världens bästa. Det innebär dock inte att vi ska ta dess innehåll för givet eller inte ställa krav på vad vi får ut av den. Det är väldigt många människor som nyttjar välfä …

  Read more...

 • Vad är säker mat i skola och förskola?

  Skolan och förskolan är en fantastisk plats på många sätt. Varje dag äter hundratusentals barn lunch och/eller mellanmål i skolan. Ingen förälder ska behöva känna att de riskerar sitt barns hälsa när …

  Read more...

 • Vad är branschriktlinjer?

  Branschriktlinjer är en hjälp till verksamheter att leva upp till kraven i livsmedelslagstiftningen och att säkerställa att det finns arbetssätt för att servera säker mat. Det är olika …

  Read more...

 • Vad är livsmedelskontroll?

  Sverige har en livsmedelslagstiftning som i grund och botten går ut på att värna om hälsan hos både djur och människor. Den värnar också om konsumenternas intressen och rätt att de kan lita på att …

  Read more...

 • Vad är livsmedelsutbildning?

  Livsmedelsutbildning är ett omfattande begrepp. I livsmedelslagen finns krav på att personal som hanterar livsmedel har tillräckliga kunskaper och är medveten om livsmedelshygien och vad som krävs fö …

  Read more...

 • Vad är måltidsmodellen?

  Livsmedelsverket har tagit fram en måltidsmodell för att beskriva vad som behövs/vad som ingår i? en bra måltid. Måltidsmodellen ger en helhetssyn på måltiden och är värdefull och kan användas i uppfö …

  Read more...

 • Vad är matallergi?

  Att vara allergisk mot livsmedel, så kallad matallergi betyder att man är allergisk mot något man ätit eller druckit. Vanligast är symtom från huden, magen och tarmen. Symtomen kan variera mycket …

  Read more...

 • Vad är livsmedelshygien?

  Livsmedelshygien är en förutsättning när man hanterar, förbereder, tillreder, förvarar och serverar livsmedel. så att ingen gäst utsätts för risken att bli sjuk eller skadad av maten.

  Det kan tyckas …

  Read more...

 • Matsäkerhet i barnomsorg

  Välkommen till onlineutbildningen Matsäkerhet i barnomsorg!

  Utbildningen ger dig som är delaktig i enklare mathantering i barnomsorg ska ge de nödvändiga kunskaper som krävs inom matsäkerhet. De som går utbildningen får förståelse för faror förknippade med mat till barn och får veta hur de ska arbeta så att inget barn ska bli sjuk eller skadad på grund av fel hantering.

  Utbildningen betonar att oavsett vilken uppgift du har med maten, så har du ett personligt ansvar för matsäkerheten.

  Om du fullföljer kursens alla delar med godkänt resultat på frågor och kunskapstest får du ett intyg.

  MålgruppUtbildningen vänder sig till dig som hanterar mat inom barnomsorgen, men inte har det som din huvudsakliga sysselsättning.Du kanske serverar lunch, förbereder frukost och mellanmål, äter …

  Read more...

 • Matsäkerhet i vård och omsorg

  Välkommen till onlineutbildningen Matsäkerhet i vård och omsorg!

  Utbildningen ger dig som är delaktig i enklare mathantering de mest grundläggande kunskaperna i matsäkerhet. Du får förståelse för farorna ihop med mat och veta hur du ska arbeta, så att ingen ätande ska bli sjuk eller skadad på grund av att du hanterat maten fel. En bra grund i livsmedelshygien för dig som är verksam inom vården.

  Utbildningen betonar att oavsett vilken uppgift du har med maten, så har du ett personligt ansvar för matsäkerheten.

  Om du fullföljer kursens alla delar med godkänt resultat på frågor och kunskapstest får du ett intyg.

  MålgruppUtbildningen vänder sig till dig som hanterar mat inom vård och omsorg, men som kanske inte har det som din huvudsakliga sysselsättning.Till exempel serverar du mat, brer smörgåsar och gör i …

  Read more...

 • Vad är egenkontroll?

  I livsmedelslagstiftningen tydliggörs livsmedelsföretagets ansvar för att livsmedlen är säkra och redliga. Livsmedelsföretagaren ska se till att verksamheten uppfyller lagstiftningens mål, säker mat …

  Read more...

 • Vad är HACCP?

  HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) är en metod som används av företag som tillverkar och hanterar livsmedel. Syftet med HACCP är att konsumenten ska förses med säkra livsmedel. Det uppnås …

  Read more...

 • Grunder i matsäkerhet

  Välkommen till Bergström & Hellqvists onlineutbildning Grunder i matsäkerhet!

  Utbildningen ger dig som är delaktig i enklare hantering av mat de mest grundläggande kunskaperna i matsäkerhet, så att du ska förstå farorna och veta hur du ska arbeta. Ingen ska bli sjuk eller skadad på grund av att du hanterat maten fel.

  Utbildningen betonar att oavsett vilken uppgift du har i hanteringskedjan av mat, så har du ett personligt ansvar för matsäkerheten.

  Om du fullföljer kursens alla delar med godkänt resultat på frågor och kunskapstest får du ett intyg.

  "Onlineutbildningen är strukturerad och informativ. Den har bra uppgifter och svarsalternativ, även om de som är nya inom området ibland tyckte det var klurigt. Det ger oss en trygghetskänsla att vi nu erbjuder all personal som jobbar med hantering av livsmedel en grundutbildning i matsäkerhet. Det är enkelt för personalen att komma igång med utbildningen"

  Jimmy Sundbom, Enhetschef Kost- och Lokalvård - Dals-Eds kommun

  MålgruppUtbildningen vänder sig till dig som hanterar mat, men som kanske inte har det som din huvudsakliga sysselsättning. Till exempel kör du mat, lagar enklare mat till få ätande, värmer och …

  Read more...

 • Märkning av förpackade livsmedel

  Välkommen till Bergström & Hellqvists onlineutbildning Märkning av förpackade livsmedel!

  Utbildningen ger grundläggande kunskaper i hur färdigförpackade livsmedel ska märkas, något som är viktigt både för dig som utformar märkning och dig som kontrollerar att märkningen är rätt och lagenlig. I utbildningen får du många exempel på bra och mindre bra märkning och tips för att nå framgång i arbetet med märkning. 

  Om du fullföljer kursens alla delar med godkänt resultat på alla quizfrågor får du ett intyg.

  MålgruppUtbildningen vänder sig främst till dig som arbetar professionellt med märkning av livsmedel och behöver grundläggande kunskaper om hur livsmedel ska märkas.SyfteUtbildningens syfte är att …

  Read more...

 • Onlineutbildningar för måltidsverksamhet

  Vi erbjuder öppna onlineutbildningar för dig som arbetar i måltidsverksamhet.

  När du vill och var du vill. Våra onlineutbildningar kan du gå via läsplattan, mobilen eller datorn.

  "Utbildningarna är …

  Read more...

 • Egenkontroll i storhushåll

  Välkommen till Bergström & Hellqvists onlineutbildning Egenkontroll i storhushåll!

  Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i livsmedelssäkerhet och egenkontroll för säker mat. Du lär dig om de hälsofaror som är typiska inom restaurang och storhushåll. Du får även kunskaper om faroanalys, HACCP och dokumentation samt hur en verksamhets egenkontroll kan struktureras och utvecklas.

  Om du fullföljer kursens alla delar får du ett intyg.

  MålgruppUtbildningen vänder sig främst till dig som arbetar med livsmedel inom restaurang och storhushåll.SyfteAtt ge kunskap och förståelse för vad som krävs för säker mat och en fungerande …

  Read more...

 • Livsmedelshygien i storhushåll

  Välkommen till Bergström & Hellqvists onlineutbildning Livsmedelshygien i storhushåll!

  Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i livsmedelshygien för säker mat. Efter utbildningen har du kunskaper om de hälsofaror som är typiska inom storhushåll samt vilken betydelse en god livsmedelshygien har för att minska riskerna. Den belyser hur viktig din roll och ditt agerande är i arbetet för säker mat.

  Om du fullföljer kursens alla delar får du ett intyg.

  ”Utbildningen är jättebra! Den är variationsrik med olika moment vilket gör utbildningen rolig och lättsam att
  genomföra.”

  Charlott Andersson Kostchef - Socialförvaltningen Jönköpings kommun

  MålgruppUtbildningen vänder sig främst till dig som arbetar med livsmedel i storhushåll och restaurang.SyfteAtt ge kunskap om olika hälsofaror och förståelse för en god livsmedelshygien för säker mat. …

  Read more...

 • Bakterier

  Välkommen till Bergström & Hellqvists onlineutbildning om Bakterier!

  Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om patogena bakterier som kan förekomma i livsmedel. Efter utbildningen har du kunskaper för att kunna bedöma vilka bakterier som kan vara förknippade med olika livsmedel och olika processer och hur dessa kan resultera i att ett livsmedel blir farligt för konsumenten. Med kunskap kan hälsofaror förebyggas och styras på rätt sätt i ett livsmedelsföretag.

  Om du fullföljer kursens alla delar får du ett intyg.

  "Jag upplevde utbildningen som variationsrik och intressant. Texterna och filmerna är informativa med lagom bredd och djup och bra tydlighet. Utbildningen var mycket givande."

  Charlotte Pettersson Kvalitetsstyrare - HKScan

  MålgruppUtbildningen vänder sig till dig som är livsmedelsinspektör eller dig som arbetar med livsmedelssäkerhet och HACCP inom livsmedelsindustri, offentlig måltidsverksamhet, restaurang eller butik. …

  Read more...

 • Fördjupning i matsäkerhet för storhushåll

  Välkommen till Bergström & Hellqvists onlineutbildning Fördjupning i matsäkerhet för storhushåll!

  Utbildningen ger inspiration och kunskap byggda på verkliga exempel och händelser. Utbildningen har flera inslag som stimulerar till reflektioner och insikter i relation till din roll och den verksamhet du arbetar i. Du får även möjlighet att ordentligt repetera och befästa dina kunskaper inom matsäkerhet och hygien.

  Om du fullföljer kursens alla delar och klarar kunskapstestet får du ett intyg.

  ”Utbildningen är jättebra! Den är variationsrik med olika moment vilket gör utbildningen rolig och lättsam att genomföra.”

  Charlott Andersson Kostchef - Socialförvaltningen Jönköpings kommun

  MålgruppUtbildningen vänder sig främst till dig som arbetar med livsmedel i storhushåll och restaurang.SyfteSyftet med utbildningen är att vidareutveckla dina kunskaper i matsäkerhet och få …

  Read more...

 • Parasiter

  Välkommen till Bergström & Hellqvists onlineutbildning om Parasiter!

  Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om parasiter, med fokus på förekomst och problematik relaterat till parasiter i olika livsmedel. Efter utbildningen har du kunskaper för att kunna bedöma på vilket sätt parasiter kan resultera i att livsmedel blir farliga för konsumenten. Med kunskap kan hälsofaror som parasiter förebyggas och styras på rätt sätt i ett livsmedelsföretag.

  Om du fullföljer kursens alla delar får du ett intyg.

  MålgruppUtbildningen vänder sig till dig som dig som arbetar med livsmedel och livsmedelssäkerhet. Du är t.ex. livsmedelsinspektör eller arbetar inom livsmedelsindustri, offentlig måltidsverksamhet, …

  Read more...

 • Mögel och jäst

  Välkommen till Bergström & Hellqvists onlineutbildning om Mögel och jäst!

  Utbildningen ger dig kunskap om mögel och jäst som kan förekomma i livsmedel, med fokus på förskämmande och patogena mikroorganismer. Efter utbildningen kan du bedöma vilka mögel- och jästsvampar som kan vara förknippade med olika livsmedel och processer samt hur de kan resultera i att ett livsmedel blir farligt för konsumenten. Med rätt kunskap kan hälsofaror förebyggas och styras på i livsmedelsföretag.

  Om du fullföljer kursens alla delar får du ett intyg.

  "En nyttig och lärorik utbildning."

  Elisabeth Nilsson Ekonomiansvarig och medlem i HACCP-team - Skåne-möllan AB

  MålgruppUtbildningen vänder sig till dig som är livsmedelsinspektör eller dig som arbetar med livsmedelssäkerhet och HACCP inom livsmedelsindustri, offentlig måltidsverksamhet, restaurang eller butik. …

  Read more...

 • Matallergi och överkänslighet

  Välkommen till onlineutbildningen Matallergi och överkänslighet!

  Utbildningen ger dig de viktigaste kunskaperna inom matallergi i storhushåll och restaurang. Den tar upp allmän fakta om matallergier och överkänslighet, vad som gäller för märkning samt vanliga matallergier och vilka symptom de kan medföra. Utbildningen belyser betydelsen av din roll och ditt agerande och hur ni bör arbeta för att garantera säker mat till denna riskgrupp.

  Astma & Allergiförbundet bedömer att denna onlineutbildning motsvarar basutbildningarna Säker mat i förskola och skola och Hurra, en allergisk gäst! samt att restauranger med märkningen Frivilligt egenkontrollprogram för restauranger kan använda någon av dessa utbildningar för sin personal.

  Om du fullföljer kursens alla delar får du ett intyg.

  "Alla deltagarna från vår verksamhet är jättenöjda och har växt som personer. Utbildningen har varit mycket uppskattad och lätt att genomföra."

  Maria Andersson Kostchef - Nybro kommun

  MålgruppUtbildningen vänder sig främst till dig som arbetar med livsmedel i storhushåll och restaurang.SyfteSyftet med utbildningen är att ge dig grundläggande kunskaper om matallergi och överkä …

  Read more...

 • Virus

  Välkommen till Bergström & Hellqvists onlineutbildning om Virus!

  Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om virus, med fokus på förekomst och problematik relaterat till livsmedel. Efter utbildningen har du kunskaper för att kunna bedöma på vilket sätt virus kan resultera i att livsmedel blir farliga för konsumenten. Med kunskap kan hälsofaror som virus förebyggas och styras på rätt sätt i ett livsmedelsföretag.

  Om du fullföljer kursens alla delar får du ett intyg.

  MålgruppUtbildningen vänder sig till dig som dig som arbetar med livsmedel och livsmedelssäkerhet. Du är t.ex. livsmedelsinspektör eller arbetar inom livsmedelsindustri, offentlig måltidsverksamhet, …

  Read more...

 • Livsmedels egenskaper

  Välkommen till Bergström & Hellqvists onlineutbildning Livsmedels egenskaper!

  Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om livsmedels egenskaper med fokus på mikrobiologisk tillväxt. Efter utbildningen har du kunskaper för att kunna bedöma förutsättningar för mikrobiell tillväxt i olika livsmedel. Med kunskap kan hälsofaror förebyggas och styras på rätt sätt i ett livsmedelsföretag.

  Om du fullföljer kursens alla delar får du ett intyg.

  MålgruppUtbildningen vänder sig till dig som dig som arbetar med livsmedel och livsmedelssäkerhet. Du är t.ex. livsmedelsinspektör eller arbetar inom livsmedelsindustri, offentlig måltidsverksamhet, …

  Read more...

 • Matallergi och allergikost

  Allergi och annan överkänslighet mot födoämnen blir allt vanligare och det kan få katastrofala följder om det går fel. För att säkerställa servering av personer med allergier eller överkänsligheter m.m. krävs god kunskap hos personalen och väl inarbetade rutiner för korrekt märkning, information och kommunikation samt den praktiska livsmedelshanteringen i köken. 

  "En utbildning som ökat våra kunskaper i matallergi och specialkost på ett klart och tydligt sätt. Utbildningen har ett genomtänkt upplägg och variation med en föreläsare som gör ämnet lättförståeligt."

  Ewa Tärnblom Eriksson Kostchef - Orsa kommun

  Målgrupp Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med livsmedel och specialkoster i restaurang, servicehandel och storhushåll i offentliga miljöer.

  Syfte

  Utbildningens syfte är att utveckla …

  Read more...

 • Inspiration i matsäkerhet

  Behöver du få inspiration och fräscha upp dina kunskaper i livsmedelshygien är detta utbildningen för dig! Utbildningen ger dig möjlighet att repetera dina kunskaper i livsmedelshygien och hälsofaror som är typiska i storhushåll/restauranger och mindre livsmedelsföretag. Särskilt fokus läggs på hur risker och faror kan förebyggas. Utbildningen ger dig inspiration och belyser hur viktig din roll och ditt agerande är i arbetet med matsäkerhet.

  Målgrupp Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med livsmedel i, t.ex. storhushåll, restaurang, café, servicehandel och andra livsmedelsföretag. Syfte Ge repetition och den senaste kunskapen i …

  Read more...

 • HACCP för restaurang & storhushåll

  Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om hur ett HACCP-system byggs upp, implementeras och hålls levande. Innehållet i kursen är anpassat för restaurang och storhushåll. För att öka dina färdigheter varvas föreläsningarna med praktiska övningar. Efter utbildningen kan du vara en värdefull resurs och drivkraft i företagets HACCP-system och arbete med livsmedelssäkerhet.

  Målgrupp

  Utbildningen vänder sig till dig som har en nyckelroll i att leda företagets arbete med faroanalyser och HACCP. Du bör ha grundläggande kunskaper i livsmedelshygien och livsmedelssäkerhet, …

  Read more...

 • Egenkontroll i praktiken

  Utbildningen ger dig kunskap om hur du kan arbeta med företagets egenkontroll för säkra livsmedel, på ett praktiskt och effektivt sätt. Fokus läggs på att stimulera dig till egna reflektioner och ökad förståelse. Efter utbildningen skall du kunna vidareutveckla och vara drivande i företagets egenkontroll. Från kursen får du även med dig användbara tips och verktyg för egenkontrollen. Under utbildningen beaktas relevanta branschriktlinjer.

  Målgrupp

  Utbildningen vänder sig till dig som har ansvar för eller är delaktig i att skapa och driva företagets egenkontroll för säkra livsmedel. Du bör ha grundläggande kunskaper i livsmedelshygien …

  Read more...

 • Livsmedelshygien i praktiken

  Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i livsmedelshygien och livsmedelssäkerhet. Efter utbildningen har du kunskaper om de hälsofaror som är typiska i storhushåll och restaurang samt hur de kan förebyggas. Den belyser hur viktig din roll och ditt agerande är i arbetet med livsmedelssäkerhet. Innehållet i kursen har sin utgångspunkt i Livsmedelsverkets rekommendationer för grundkurs i livsmedelshygien.

  Målgrupp

  Utbildningen vänder sig främst till dig som arbetar med livsmedel i storhushåll och restaurang. Syfte

  Ge deltagaren kunskaper i livsmedelshygien och hur hälsofaror kan förebyggas i …

  Read more...

 • Konsulttjänster

  Vi levererar högkvalitativa konsulttjänster med ett personligt engagemang till storhushåll i offentlig sektor och i storhushållskedjor. Vi anpassar tjänster och bemanning efter era behov av t.ex. stö …

  Read more...

 • HACCP/egenkontroll

  Ta hjälp av oss för att utveckla och uppdatera ert egenkontrollprogram som baseras på HACCP. Våra kompetenta konsulter, som har erfarenhet av arbete inom storhushåll/restaurang hjälper er att:

  - …

  Read more...

 • Öppna utbildningar

  Välkommen till våra öppna utbildningar för dig som är verksam i måltidsverksamhet!

  På utbildningarna får du möta våra pedagogiska och kompetenta konsulter som har erfarenhet av att arbeta i …

  Read more...

 • Anpassade utbildningar

  "Utbildningen gav ny praktisk kunskap och inspiration att testa olika varianter av glutenfria alternativ som gryner, frön och mjöl. Det var en yrkeskunnig utbildare som väckte engagemang hos …

  Read more...

  Affärsområde: Måltidsverksamhet