Livsmedelsindustri

 • Food Safety and HACCP - The Basics

  Welcome to the online training Food Safety and HACCP - The Basics!

  This training provides you with basic knowledge about food safety, prerequisites and food safety control systems like HACCP.  With the right knowledge and the right behavior you will do your part to ensure safe food to the consumers.

  If you complete all parts of the course and have correct results on all questions in the quiz knowledge test, you will receive a certificate.

  Target groupThe online training is a basic training which can be offered to any employee working in a food manufacturing organization.

  AimTo give basic knowledge of food safety and HACCP in food …

  Read more...

 • Personalhygien i livsmedelsindustrin

  Välkommen till onlineutbildningen Personalhygien i livsmedelsindustrin!

  Utbildningen ger dig de kunskaper inom personalhygien som krävs för att arbeta i livsmedelsindustrin. Att du har rätt kunskap och rätt beteende bidrar till en god hygien och säkra livsmedel till konsumenterna. 

  Om du fullföljer kursens alla delar med godkänt resultat på frågor och kunskapstest får du ett intyg.

  Målgrupp Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom livsmedelsindustrin och med livsmedelstillverkning. Den passar både stora och små livsmedelsföretag och alla typer av branscher. …

  Read more...

 • Vad är GFSI?

  Global Food Safety Initiative (GFSI), startades i maj 2000 av organisationen The Consumer Goods Forum (tidigare CIES). The Consumer Goods Forum är ett nätverk som består av de största …

  Read more...

 • Vad är ISO?

  ISO, International Organization for Standardization, är världens största organisation för utveckling av frivilliga och oberoende standarder.

  ISO är en sammanslutning av nationella …

  Read more...

 • Vad är FSSC 22000?

  FSSC är en förkortning av Food Safety System Certification. FSSC 22000 är ett certifieringsprogram som syftar till att förse konsumenterna med säkra livsmedel.

  Certifieringsprogrammet FSSC 22000 …

  Read more...

 • Vad är ISO/TS 22002?

  I ISO/TS 22002 specificeras kraven på grundförutsättningar för livsmedelssäkerhet. TS står för Technical Specification vilket indikerar att de har mer specifika krav i standarden i jämförelse med …

  Read more...

 • Vad är ISO 22000?

  ISO 22000 är en standard med krav på ledningssystem för livsmedelssäkerhet. Standarden riktar sig till alla aktörer i livsmedelskedjan samt organisationer som levererar in i livsmedelskedjan, t.ex. fö …

  Read more...

 • Vad är BRC?

  BRC är en förkortning av British Retail Consortium, som är en sammanslutning av detaljhandelsföretagen i Storbritannien. Det är alltså ingen standard utan en organisation. Inom bolaget BRCGS, som …

  Read more...

 • Vad är HACCP?

  HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) är en metod som används av företag som tillverkar och hanterar livsmedel. Syftet med HACCP är att konsumenten ska förses med säkra livsmedel. Det uppnås …

  Read more...

 • Förstå och tillämpa IP Livsmedel

  Konsumenter och kunder ska alltid kunna vara säkra på att de får livsmedel som är säkra och håller vad de lovar. Kraven ökar på att livsmedelsföretag ska kunna visa efterlevnad av något vedertaget certifieringsprogram. I takt med denna utveckling har det utvecklats standarder för livsmedelssäkerhet och kvalitet. IP Livsmedel är en standard som används i Sverige och som ger en god grundcertifiering. En bra tillämpning av och en certifiering mot  kraven i IP Livsmedel visar att företaget lever upp till lagkrav och hanterar risker relaterat till livsmedelssäkerhet, kvalitet och matfusk. På utbildningen ger vi dig en god kunskap i IP Livsmedel och hur centrala krav kan tillämpas i praktiken i ditt företag.

  SyfteAtt ge kunskap om innehållet i IP Livsmedel och hur standarden kan tillämpas i företag som har en fysisk hantering av livsmedel, samt belysa vad som är viktigt i arbetet med system för …

  Read more...

 • Riskbaserad leverantörsrevision

  Leverantörerna har stor inverkan på er verksamhet och era förutsättningar att tillverka och/eller sälja säkra livsmedel med rätt kvalitet. Det finns olika sätt att styra leverantörer, t.ex. genom avtal/kontrakt, specifikationer och krav på certifiering enligt vedertagna standarder. En certifiering är dock ingen garanti för att leverantören lever upp till just ditt företags specifika krav och förväntningar. Vid egna leverantörsrevisioner finns en större möjlighet att utvärdera leverantören med inriktning på det som är viktigast för ert företag och era varumärken. Leverantörsrevisioner genomförs under en begränsad tid och det gäller att utnyttja tiden på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. För att uppnå det krävs ett riskbaserat angreppssätt som ger fokus på rätt saker under revisionen.

  ”Utbildningen gav ett helt annat perspektiv och nytt tankesätt kring leverantörsrevisioner med fokus på specifika risker. Den har givande föreläsningar som varvas med bra grupparbeten och erfarenhetsutbyte. Bergström & Hellqvist är professionella med mycket duktiga utbildare som är utmanande.”

  Darren Knight - Senior Quality Technical Specialist, Santa Maria Paulig Group

  Målgrupp Utbildningen vänder sig till dig som har eller kommer att ha en nyckelroll vid revisioner av leverantörer t.ex. leverantörsrevisor inköpare och kvalitetsansvariga. Syfte Att utveckla förmå …

  Read more...

 • Revisioner

  Vi utför revisioner av kundens egna verksamhet (internrevision) och hos kundens leverantörer (leverantörsrevision).  Interna revisionerMed utgångspunkt i en process och helhetssyn på kundens …

  Read more...

 • Konsulttjänster

  Vi levererar högkvalitativa konsulttjänster med ett personligt engagemang till livsmedelsindustrin.Våra industrikunder är både globala, stora och små och spänner över alla typer av livsmedel. Vi  …

  Read more...

 • Märkningsgranskning

  Ta hjälp av oss för att säkerställa att märkningen av att företagets produkter uppfyller gällande lagkrav enligt Förordning (EU) nr 1169/2011 om livsmedelsinformation till konsumenter.Mä …

  Read more...

 • Miljö

  Ta hjälp av oss för att utveckla och uppdatera ert ledningssystem för miljö för att öka dess värde och förbättra resultaten. 

  Vi arbetar nära kunden i rollen som extern projektledare, konsultstöd/ …

  Read more...

 • Förbättringsarbete och process

  Vi erbjuder konkret handledning i ert förbättringsarbete.

  Har ni knäckfrågor som ni inte lyckas lösa? Har ni svårt att finna källan till avvikelser och problem, som kostar massor av pengar? Saknar …

  Read more...

 • Kvalitet

  Ta hjälp av oss för att utveckla och uppdatera ert ledningssystem för kvalitet för att öka dess värde och förbättra resultaten. 

  Vi arbetar nära kunden i rollen som extern projektledare, konsultstöd/ …

  Read more...

 • Märkning av förpackade livsmedel

  Välkommen till Bergström & Hellqvists onlineutbildning Märkning av förpackade livsmedel!

  Utbildningen ger grundläggande kunskaper i hur färdigförpackade livsmedel ska märkas, något som är viktigt både för dig som utformar märkning och dig som kontrollerar att märkningen är rätt och lagenlig. I utbildningen får du många exempel på bra och mindre bra märkning och tips för att nå framgång i arbetet med märkning. 

  Om du fullföljer kursens alla delar med godkänt resultat på alla quizfrågor får du ett intyg.

  MålgruppUtbildningen vänder sig främst till dig som arbetar professionellt med märkning av livsmedel och behöver grundläggande kunskaper om hur livsmedel ska märkas.SyfteUtbildningens syfte är att …

  Read more...

 • Livsmedelssäkerhet

  Ta hjälp av oss för att utveckla och uppdatera ert ledningssystem för livsmedelssäkerhet. Genom att använda vedertagna metoder och vår mångåriga erfarenhet kan vi hjälpa er att:

  - Utveckla ett …

  Read more...

 • Onlineutbildningar om livsmedel

  Vi erbjuder öppna onlineutbildningar för dig som arbetar inom livsmedelsindustrin.

  När du vill och var du vill. Våra onlineutbildningar kan du gå via läsplattan, mobilen eller datorn. 

  Vi arbetar …

  Read more...

 • Bakterier

  Välkommen till Bergström & Hellqvists onlineutbildning om Bakterier!

  Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om patogena bakterier som kan förekomma i livsmedel. Efter utbildningen har du kunskaper för att kunna bedöma vilka bakterier som kan vara förknippade med olika livsmedel och olika processer och hur dessa kan resultera i att ett livsmedel blir farligt för konsumenten. Med kunskap kan hälsofaror förebyggas och styras på rätt sätt i ett livsmedelsföretag.

  Om du fullföljer kursens alla delar får du ett intyg.

  "Jag upplevde utbildningen som variationsrik och intressant. Texterna och filmerna är informativa med lagom bredd och djup och bra tydlighet. Utbildningen var mycket givande."

  Charlotte Pettersson Kvalitetsstyrare - HKScan

  MålgruppUtbildningen vänder sig till dig som är livsmedelsinspektör eller dig som arbetar med livsmedelssäkerhet och HACCP inom livsmedelsindustri, offentlig måltidsverksamhet, restaurang eller butik. …

  Read more...

 • Parasiter

  Välkommen till Bergström & Hellqvists onlineutbildning om Parasiter!

  Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om parasiter, med fokus på förekomst och problematik relaterat till parasiter i olika livsmedel. Efter utbildningen har du kunskaper för att kunna bedöma på vilket sätt parasiter kan resultera i att livsmedel blir farliga för konsumenten. Med kunskap kan hälsofaror som parasiter förebyggas och styras på rätt sätt i ett livsmedelsföretag.

  Om du fullföljer kursens alla delar får du ett intyg.

  MålgruppUtbildningen vänder sig till dig som dig som arbetar med livsmedel och livsmedelssäkerhet. Du är t.ex. livsmedelsinspektör eller arbetar inom livsmedelsindustri, offentlig måltidsverksamhet, …

  Read more...

 • Mögel och jäst

  Välkommen till Bergström & Hellqvists onlineutbildning om Mögel och jäst!

  Utbildningen ger dig kunskap om mögel och jäst som kan förekomma i livsmedel, med fokus på förskämmande och patogena mikroorganismer. Efter utbildningen kan du bedöma vilka mögel- och jästsvampar som kan vara förknippade med olika livsmedel och processer samt hur de kan resultera i att ett livsmedel blir farligt för konsumenten. Med rätt kunskap kan hälsofaror förebyggas och styras på i livsmedelsföretag.

  Om du fullföljer kursens alla delar får du ett intyg.

  MålgruppUtbildningen vänder sig till dig som är livsmedelsinspektör eller dig som arbetar med livsmedelssäkerhet och HACCP inom livsmedelsindustri, offentlig måltidsverksamhet, restaurang eller butik. …

  Read more...

 • Lär känna HACCP

  Välkommen till onlineutbildningen Lär känna HACCP!

  Utbildningen ger dig god inblick i vad HACCP-metodiken innebär. Du får även tips på hur dokumentation bör utformas samt vad man bör tänka på för att få ett levande HACCP-system. Vi reder ut centrala begrepp, t.ex. validering och verifiering. Utbildningen är inspirerande källa till information för den som lära sig mer om HACCP eller vill få nya infallsvinklar.

  Om du fullföljer kursens alla delar får du ett intyg.

  "Korta, koncisa föreläsningar med en kunnig och pedagogisk föreläsare som förankrar teorin med praktiska exempel. Det är enkelt att göra återblickar i utbildningen."

  Gunnar Olsson Supply Chain & Quality Manager - Micvac AB

  MålgruppUtbildningen vänder sig till dig i livsmedelsindustrin eller detaljhandeln som behöver veta mer om HACCP. Den lämpar sig för dig som är t.ex. ledare eller nyckelperson i produktionen, inköp, …

  Read more...

 • Virus

  Välkommen till Bergström & Hellqvists onlineutbildning om Virus!

  Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om virus, med fokus på förekomst och problematik relaterat till livsmedel. Efter utbildningen har du kunskaper för att kunna bedöma på vilket sätt virus kan resultera i att livsmedel blir farliga för konsumenten. Med kunskap kan hälsofaror som virus förebyggas och styras på rätt sätt i ett livsmedelsföretag.

  Om du fullföljer kursens alla delar får du ett intyg.

  MålgruppUtbildningen vänder sig till dig som dig som arbetar med livsmedel och livsmedelssäkerhet. Du är t.ex. livsmedelsinspektör eller arbetar inom livsmedelsindustri, offentlig måltidsverksamhet, …

  Read more...

 • Livsmedels egenskaper

  Välkommen till Bergström & Hellqvists onlineutbildning Livsmedels egenskaper!

  Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om livsmedels egenskaper med fokus på mikrobiologisk tillväxt. Efter utbildningen har du kunskaper för att kunna bedöma förutsättningar för mikrobiell tillväxt i olika livsmedel. Med kunskap kan hälsofaror förebyggas och styras på rätt sätt i ett livsmedelsföretag.

  Om du fullföljer kursens alla delar får du ett intyg.

  MålgruppUtbildningen vänder sig till dig som dig som arbetar med livsmedel och livsmedelssäkerhet. Du är t.ex. livsmedelsinspektör eller arbetar inom livsmedelsindustri, offentlig måltidsverksamhet, …

  Read more...

 • Lär känna FSSC 22000 - v 5

  Välkommen till onlineutbildningen Lär känna FSSC 22000!

  Utbildningen ger dig en kärnfull inblick i de krav som finns i certifieringsprogrammet FSSC 22000 version 5. Du får en metodisk genomgång av kraven i FSSC 22000 och tips för vad som krävs för framgång. Utbildningen ska dels kunna utgöra ett underlag för beslut om en certifiering och dels skapa förutsättningar för att du i din roll ska kunna bidra mer i arbetet med livsmedelssäkerhet på ditt företag.

  MålgruppUtbildningen vänder sig till dig i livsmedelsindustrin eller detaljhandeln som behöver veta mer om FSSC 22000. Den lämpar sig för dig som är t.ex. ledare eller nyckelperson i produktionen, …

  Read more...

 • Förstå och tillämpa ISO 14001

  Lär dig om ISO 14001:2015 och hur den kan tillämpas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Kraven på miljöhänsyn ökar från såväl marknaden som myndigheter. Allt fler företag inför miljöledningssystem för att kunna visa på att de tar sitt ansvar för miljön på ett trovärdigt sätt. Ett framgångsrikt miljöarbete bygger på struktur och kontinuitet och innebär att minskad miljöpåverkan, riskreducering och bättre ekonomi går hand i hand.

  Målgrupp

  Kursen vänder sig till dig som har eller kommer att ha en central roll i företagets miljöarbete. Kursen är även utmärkt för företagets ledning.Syfte

  Ge deltagaren förutsättningar för att …

  Read more...

 • Fördjupning för interna revisorer

  När du varit intern revisor ett tag är det stimulerande att få fördjupning, inspiration och nya infallsvinklar! Hur kan jag utveckla mig i min roll som internrevisor? Hur kan vi lösa knäckfrågor i vår revisionsverksamhet? Hur kan vi öka värdet av interna revisioner? Hur tänker och arbetar internrevisorer på andra företag?

  Målgrupp

  Utbildningen vänder sig till dig som är utbildad intern revisor för BRC/IFS/ ISO 22000/ISO 9000.Syfte

  Utbildningens syfte är att fördjupa dina kunskaper i intern revision och bidra till …

  Read more...

 • Hälsofaror i livsmedel

  Grunden för att kunna garantera säkra livsmedel är kunskap! Det innebär att ha god kunskap om bl.a. vilka faror och processer som kan resultera i att ett livsmedel blir farligt för konsumenten. Med kunskap kan hälsofaror förebyggas och styras på rätt sätt i ett livsmedelsföretag. Livsmedelslagstiftningen anger skyldigheten hos såväl kontrollmyndighet som livsmedelsföretag att besitta kunskaper om relevanta hälsofaror. På denna faktamatade utbildning får du gedigen kunskap om bl.a. förekomst av och egenskaper hos mikrobiologiska och kemiska hälsofaror (inkl. allergener), samt vilka styrande åtgärder som livsmedelsföretag kan använda för att styra olika faror. Fakta på utbildningen grundar sig i vetenskapliga referenser, som du får med dig hem som ett stöd i fortsatt kunskapsuppbyggnad.

  ”Utbildningen var mycket givande och gav fördjupad kunskap inom ett ämne jag tidigare läst. Upplägget gav gott om utrymme för givande diskussioner och åsiktsutbyte. Det är en kompetent och kunnig föreläsare. Kursmaterialet är omfattande och bra att ta med hem. Bergström & Hellqvist har kompetenta föreläsare som verkar vara genuint intresserade av ämnet. Bergström & Hellqvist ger alltid bra valuta för pengarna och är ett tryggt och säkert val vid kompetensutveckling.”

  Elin Karlsson - Livsmedelsinspektör Örebro kommun

  Målgrupp 

  Utbildningen vänder sig till dig som är livsmedelsinspektör eller dig som arbetar med livsmedelssäkerhet och HACCP inom livsmedelsindustri, restaurang eller butik. Syfte

  Utbildningens …

  Read more...

 • Intern revision för ISO 22000/FSSC 22000

  Interna revisioner är ett krav för att få och bibehålla certifikat enligt ISO 22000 och FSSC 22000. Med rätt utbildning blir interna revisorer förbättringsagenter som driver ledningssystemet och arbetet med livsmedelssäkerhet framåt. För framgångsrika revisioner krävs god kunskap i standarden och i metoder för att förbereda, genomföra, rapportera och följa upp interna revisioner.

  "Utbildningen gav oss bättre förståelse och förmåga att tolka kraven i FSSC 22000 och en gedigen genomgång inom revisionsteknik. Det har gett oss en god grund för att utföra en mer kvalificerad revision. Utbildningen hade ett perfekt upplägg och bra arbetsmaterial. Det tillsammans med en mycket skicklig, lyhörd, engagerad och underhållande utbildare gjorde utbildningen väldigt givande och rolig. Bergström & Hellqvist lyser av professionalitet och ett brinnande intresse för att lära ut. "

  Mikael Hällgren Försäljning – MEETAB

  MålgruppUtbildningen vänder sig till dig som har eller kommer att ha en nyckelroll i företagets interna revisionsverksamhet t.ex. interna revisorer och kvalitetsansvariga.SyfteUtbildningens syfte är …

  Read more...

 • Förstå och tillämpa FSSC 22000

  Certifieringsprogrammet FSSC 22000 som är initierat av Foundation for Food Safety Certification bygger på certifiering mot ISO 22000 tillsammans med ISO/TS 22002-1. Genom FSSC 22000 får livsmedelsindustrin ytterligare alternativ för certifiering av ledningssystem och grundförutsättningar för livsmedelssäkerhet som accepteras på marknaden. På utbildningen ger vi dig en god kunskap i ISO 22000 och ISO/TS 22002-1 och vad som är viktigt att tänka på när de tillämpas i ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet.

  Utbildningen har en bra mix av genomgång av krav i standarden, diskussioner, frågeställningar och grupparbeten. Det tillsammans med en mycket engagerad och kunnig utbildare som hjälper till att översätta kraven i standarden till exempel i praktiken gör utbildningen givande. Utbildaren lyckas behålla full uppmärksamhet och engagemang hos alla i gruppen genom hela utbildningen.

  Ernst Cohen QEHS Manager - Paulig Risenta AB

  MålgruppUtbildningen vänder sig till dig som har en central roll i arbetet med livsmedelssäkerhet. Det är även lämpligt för företagsledningen. SyfteGe deltagaren en god kunskap i ISO 22000 och ISO/TS …

  Read more...

 • Förstå och tillämpa ISO/TS 22002-1

  ISO/TS 22002-1 innehåller krav på grundförutsättningar för livsmedelssäkerhet i livsmedelstillverkande företag. Det är en specifikation som definierar nivåkrav för grundförutsättningar som saknas i ISO 22000 och den är tänkt att användas tillsammans med ISO 22000. Certifieringsprogrammet FSSC 22000 som är initierat av Foundation for Food Safety Certification bygger på certifiering mot ISO 22000 tillsammans med ISO/TS 22002-1. På utbildningen ger vi dig en god kunskap i ISO/TS 22002-1 och vad som är viktigt att tänka på när de tillämpas tillsammans med ISO 22000 i ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet. 

  För den som önskar veta mer om certifieringsmöjligheterna inom FSSC 22000 och dess krav på ledningssystem för livsmedelssäkerhet rekommenderas att du kompletterar denna utbildning med halvdagsutbildningen Förstå och tillämpa ISO 22000. Denna kombination kallas för Förstå och tillämpa FSSC 22000.

  MålgruppUtbildningen vänder sig till dig som har en central roll i arbetet med livsmedelssäkerhet och kvalitet. Seminariet är även lämpligt för företagsledningen.SyfteGe deltagaren en god kunskap i …

  Read more...

 • Förstå och tillämpa ISO 22000

  ISO 22000 Ledningssystem för livsmedelssäkerhet tillämpas av olika företag i hela livsmedelskedjan. Standardens fokus är att integrera livsmedelssäkerhet i styrningen av verksamheten så att det blir en naturlig del. ISO 22000 bidrar till struktur och systematik i HACCP-systemet och i de övriga arbetssätten som relaterar till produktsäkerhet. På utbildningen ger vi dig en god kunskap i den nya standarden och vad som är viktigt att tänka på när den tillämpas i ett livsmedelsföretag. 

  Målgrupp

  Utbildningen vänder sig till dig som har en central roll i arbetet med livsmedelssäkerhet. Seminariet är även lämpligt för företagsledningen.Syfte

  Ge deltagaren en god kunskap i ISO 22000 …

  Read more...

 • Intern revision för BRC Food

  Med rätt utbildning och inställning blir interna revisorer förbättringsagenter som driver arbetet med kvalitet och produktsäkerhet framåt. Interna revisioner är ett krav för att få och bibehålla certifikat enligt BRC Food. För framgångsrika revisioner krävs god kunskap i standarden och i metoder för att förbereda, genomföra, rapportera och följa upp interna revisioner.

  "Utbildningen hade en perfekt balans mellan teori och praktik. Jag känner att jag med gott självförtroende kan utföra interna revisioner på egen hand efter endast två intensiva kursdagar. Materialet som delades ut är av mycket hög kvalitet och hjälper mig både att minnas träningsmomenten samt att skapa en djupare teoretisk förståelse av standarden. Trots intensiva dagar var det lätt att hålla koncentrationen med föreläsare av toppklass."

  Anna Holmgren Kvalitetschef - Melkers Chark AB

  Målgrupp

  Utbildningen vänder sig till dig som har eller kommer att ha en nyckelroll i företagets interna revisionsverksamhet t.ex. interna revisorer och kvalitetsansvariga.

  Syfte

  Utbildningens …

  Read more...

 • Förstå och tillämpa BRC Food

  Larmen om mat som skadar eller gör konsumenter sjuka syns nästan dagligen i massmedia. Kraven på att konsumenten ska få säkra livsmedel av utlovad kvalitet ökar från såväl myndigheter som marknaden. I takt med denna utveckling har det utvecklats standarder för livsmedelssäkerhet och produktkvalitet. BRC Global Standard for Food Safety är en standard som flera av de stora dagligvarukedjorna i Sverige och Europa idag har som baskrav på sina leverantörer av egna märkesvaror. På utbildningen ger vi dig en god kunskap i BRC Food och hur centrala krav kan tillämpas i praktiken.

  "Utbildningen ger övergripande och djupare förståelse för BRC Food. En gedigen utbildning som kombinerade komplexa krav/moment med relevanta praktiska övningar som väl speglar verkligheten och utmaningarna i dagens livsmedelsföretag. Den ger ett perspektiv på och verktyg för att lösa och möta food safety frågeställningar på vår anläggning."

  Thomas Nilsson Senior Site Quality Coordinator - Arla Foods Linköping Dairy

  MålgruppKursen vänder sig till dig som har en central roll i arbetet med livsmedelssäkerhet och kvalitet, t.ex. kvalitetschef, kvalitetssamordnare, produktionschef, arbetsledare och intern revisor. …

  Read more...

 • Fördjupning i HACCP

  Att livsmedel alltid ska vara säkra för konsumtion, är självklart för såväl kunderoch konsumenter som för myndigheter. Misslyckas man som företag med att uppfylla denna självklarhet, kan det få ödesdigra konsekvenser för både konsument och det egna företaget. HACCP är den metodik som används för att hantera risker för livsmedelssäkerheten och det är ett grundelement i de olika standarderna för livsmedelsbranschen, t.ex. ISO 22000:2018, FSSC 22000, BRC Food och IFS Food. För att bli det effektiva verktyget för att hantera riskerna för livsmedelssäkerheten, gäller det att HACCP-metodiken tillämpas på rätt sätt och av kompetenta personer. På denna kurs får du lära dig hur ett HACCP-system skapas, organiseras, leds, följs upp och utvecklas.

  "Kursen gav mig väldigt bra tips för hur vi kan förbättra vårt HACCP-system. Jag fick bättre förståelse för betydelsen av övervakning samt en fördjupning i verifiering och validering. Vi fick användbara exempel/mallar samt praktiska metoder som man kan anpassa till sitt specifika fall. Utbildaren är mycket engagerad, trevlig och dynamisk och bidrar till en öppen diskussion."

  Cyndi Sabag Kvalitetskoordinator - Norrmejerier

  MålgruppKursen vänder sig i första hand till dig som är ledare för HACCP-grupp eller livsmedelssäkerhetsgrupp, eller andra personer med en nyckelfunktion i arbetet med HACCP.SyfteKursen ska ge en fö …

  Read more...

 • HACCP i praktiken

  Att våra produkter är säkra är väl självklart!? Kunder, myndigheter och enskilda konsumenter skärper sina krav på att livsmedel ska vara garanterat säkra. För ett livsmedelsföretag är det viktigt att känna trygghet internt och kunna bevisa för omvärlden att man styr och kontrollerar riskerna för livsmedelssäkerheten, så att enbart säkra livsmedel levereras till kunderna. I praktiken innebär det att företaget måste ha ett väl fungerande kontrollsystem, som bygger på principerna enligt HACCP. För ett väl fungerande HACCP-system krävs att det finns kunniga medarbetare i organisationen som är medvetna om risker för livsmedelssäkerheten och att de bidrar aktivt. 

  "Att gå er utbildning gav mig väldigt mycket förståelse om vad HACCP är och hur man arbetar kring det. Kursledaren var mycket pedagogisk och förklarade allt så att man verkligen förstod. Trodde aldrig att en enda dag kunde ge så mycket! Jag kan varmt rekommendera Bergström & Hellqvist då jag har fått ett väldigt bra intryck av er, och vi kommer fortsätta använda oss av er i utbildningssyfte."

  Susanna Orang Marknadsassistent - Asian Impex AB

  Målgrupp

  Kursen vänder sig till dig som har eller kommer att ha en roll i arbetet med att upprätta, driva eller utveckla ett kontrollsystem enligt HACCP, t.ex. medlem i HACCP-grupp eller chefer inom …

  Read more...

 • VACCP/TACCP i praktiken

  Att finansiellt motiverade matbedrägerier förekommer i livsmedelskedjan är ett faktum. Det finns uppgifter som säger att ca 10% av den mat det handlas med globalt är berörd. Företag och dess varumärken är även i olika grad utsatta för olika former av hot förknippade med sabotage. Att hålla det man lovar och garantera kvaliteten på produkter och varumärke är avgörande och företag måste agera proaktivt. Därför är det viktigt att ha tillräcklig och aktuell kunskap om risker för att bli lurad och bli utsatt för sabotage. Det gäller att ha praktiska metoder för att bedöma och hantera risker. GFSI-certifieringsprogram, t.ex. BRC Food och FSSC 22000 ställer även krav på arbetssätt som bygger på VACCP och TACCP. På den här utbildningen lär du dig mer om den kunskap som finns inom området. Du får öva praktiskt på att utveckla en sårbarhetsanalys för din verksamhet, som ett sätt att medvetandegöra, bedöma och styra risker där ni är sårbara.

  "Utbildningen gav en bra grund att jobba vidare utifrån i vårt VACCP/TACCP arbete med en bra blandning av teori och gruppövningar. Materialet som vi fick med oss hjälper mig att förklara vad som krävs av oss som företag i ledningsgruppen."

  Daniel Bjuke Produktions och Kvalitetschef - Sundlings Sverige AB

  MålgruppKursen vänder sig till dig som har en roll för att driva, utveckla eller bidra i arbetet med VACCP/TACCP. Du arbetar t.ex. som nyckelperson inom kvalitet inköp, leverantörsrevisioner, …

  Read more...

 • Riskhantering för teknik/underhåll

  Varje livsmedelsföretag behöver ha väl fungerande system för att proaktivt identifiera risker för livsmedelssäkerheten som är förknippade med teknik/underhåll. Riskerna måste styras på ett lämpligt och tillräckligt sätt för att garantera säkra livsmedel. Konsumenterna och kunderna tar det för givet. Flera kunder ställer även krav på teknik/underhåll via olika standarder, t.ex. BRC Food eller FSSC 22000. Det finns en rad olika situationer, händelser och processer som kan göra att faror uppkommer och därmed äventyrar livsmedelssäkerheten, t.ex. i samband med ombyggnationer av lokaler, installation av ny utrustning eller reparationer. För att lyckas krävs att de som arbetar med teknik/underhåll är medvetna om risker för livsmedelssäkerheten förknippade med sitt arbete. De behöver även vara kunniga i lämpliga styrande åtgärder för att hantera riskerna, samt ha förståelse för sin roll i arbetet med HACCP och livsmedelssäkerhet. 

  Målgrupp

  Kursen vänder sig till dig som är involverade i arbeten inom teknik och underhåll t.ex. teknik-/underhållspersonal, projektledare för tekniska projekt eller medlem i HACCP-grupp. Den vä …

  Read more...

 • Märkning av livsmedel

  En korrekt märkning av livsmedel är en grundkomponent för att konsumenter ska känna sig trygga och inte utsättas för faror. Krav på märkning och redlighet regleras i en rad EG-förordningar och nationell lagstiftning. Centralt är att livsmedelsföretaget har tillräcklig kompetens och bra arbetssätt för att säkerställa att märkningen motsvarar innehållet i produkten och lagkraven. Utbildningen behandlar gällande och kommande lagstiftning inom området, t.ex. EU-förordningen om livsmedelsinformation nr 1169/2011.

  "Utbildningen gav mig mer kunskap om vad jag får och inte får skriva på etiketterna när jag designar dom. Vad som måste finnas med och varför. Upplägget där föreläsning varvas med övningar som bidrar till erfarenhetsutbyte med andra företag gör utbildningen mycket givande. Utbildaren gjorde ett strålande jobb genom sin kunskap, föreläsningar och att kunna se saker ur flera olika perspektiv. Bergström & Hellqvist har bra och seriösa utbildningar som jag gärna rekommenderar!"

  Olivia Byman Marknad - Herrljunga Cider AB

  MålgruppKursen vänder sig till dig som vill öka dina kunskaper om kraven på märkning av livsmedel. Du kan t.ex. arbeta på ett livsmedelsföretag eller på en kontrollmyndighet.SyfteAtt utveckla …

  Read more...

 • Anpassade utbildningar

  "Utbildningarna genomförs av kompetenta föreläsare med hög nivå i pedagogiken. Vid företagsanpassade utbildningar lägger Bergström & Hellqvist stor vikt på att få materialet anpassat till den …

  Read more...

  Affärsområde: Livsmedelsindustri

 • Öppna utbildningar

  Välkommen till våra öppna utbildningar för dig som är verksam inom livsmedelsindustrin!

  På utbildningarna får du möta våra erfarna och pedagogiska konsulter som är väl insatta i ämnet, både …

  Read more...