Riskhantering matbedrägeri VACCP - live online

Att finansiellt motiverade matbedrägerier förekommer i livsmedelskedjan är ett faktum. Det finns uppgifter som säger att ca 5-10% av den mat det handlas med globalt är berörd. Företag behöver agera proaktivt för att hålla det man lovar och garantera kvaliteten på produkter och varumärke. Därför är det viktigt att ha tillräcklig och aktuell kunskap om risker för matbedrägerier och hur de kan hanteras i olika delar av livsmedelkedjan.

"Utbildningen gav mig djupare och bredare insikter i vilka risker som vi lever med i dagens samhälle. Den gav även förståelse för vad som krävs av våra riskanalyser och hur vi kan hantera riskerna i livsmedelskedjan. Upplägget som varvade teoretiska delar med övningar i lagom långa sekvenser gjorde utbildningen bra och givande."

Hans Wickström, mejerichef – ÅCA, Ålandsmejeriet

Anmäl dig

Datum

8 mar 2024
kl 8.30-12.00

17 maj 2024
kl 8.30-12.00

Pris

4200 kr exkl. moms

I priset ingår kursdokumentation och intyg.

Erbjudande!
3 betala för 2!


Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som har en roll för att driva, utveckla eller bidra i arbetet för att hantera matbedrägerier. Du arbetar inom t.ex. inom kvalitet, inköp, leverantörsrevisioner, produktutveckling, marknad och ekonomi.

Syfte
Ge kunskap om matbedrägerier och hur de kan hanteras i livsmedelkedjan samt ge inblick i metod för sårbarhetsbedömning, VACCP.

Innehåll
- Viktiga begrepp
- Historisk utveckling och nuläge i omvärlden
- Exempel och statistik över matbedrägerier
- Konsekvenser av matbedrägerier
- Att hantera risker för matbedrägerier
- Översikt på lagkrav och krav i standarder som berör matbedrägerier
- Introduktion till sårbarhetsbedömning och VACCP-plan

Utbildningen genomförs live online under en halvdag, kl 8.30-12.00.

Utbildningen leds av konsulter som har flera års erfarenhet av arbete med livsmedelssäkerhet, kvalitetssäkring, ledningssystem, revisioner och riskhantering i livsmedelkedjan.

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.