Riskhantering hot och sabotage TACCP - live online

Livsmedelskedjan är sårbar för uppsåtliga attacker och varje aktör måste ta sitt ansvar skydda den mot sabotage och hot. Ett systematiskt och proaktivt angreppssätt är avgörande för att förstå hotbilder samt hantera risker och händelser. Därför är det viktigt att ha tillräcklig och aktuell kunskap om risker för sabotage vilka kan påverka produkter och leveranser. Det gäller att ha en lämplig organisation samt praktiska metoder för att bedöma och hantera risker. I det ingår att agera förebyggande och respondera vid incidenter och händelser. På den här utbildningen lär du dig mer om den kunskap och de metoder som finns inom området som rör TACCP och food defence.

"Utbildningen ger grundläggande kunskaper men erbjuder också fördjupning inom ämnet. Den är omfattande och värdefull för vårt arbete med riskhantering. Diskussionerna ger insikt i hur komplext och utmanande det kan vara att hantera och bedöma. En bra mix av teori och praktiska exempel som är enkla att applicera i vår typ av verksamhet. En kunnig, intresserad och engagerad utbildare gör utbildningen givande. Bergström & Hellqvist har professionellt genomförda utbildningar med hög kvalité på ämne och innehåll.."

Carina Karlsson, Sr. FSQA Manager – Aryzta Bakeries Nordic

Anmäl dig

Datum

15 mar 2024
kl 8.30-12.00

24 maj 2024
kl 8.30-12.00

Pris

4200 kr exkl. moms

I priset ingår kursdokumentation och intyg.

Erbjudande!
3 betala för 2!


Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som har eller kommer att ha en central roll i företagets arbete med säkerhet. Kursen är även lämplig för personer i ledningsgrupper, HR, kvalitet, fastighet och logistik.

Syfte
Ge kunskap om hot och sabotage och hur de kan hanteras i livsmedelkedjan samt ge inblick i metoder för sårbarhetsbedömning, TACCP.

Innehåll
- Viktiga begrepp och aktörer
- Hot mot och sårbarheter i livsmedelskedjan, historik och utveckling 
- Att identifiera och bedöma risk
- Att hantera risker för hot och sabotage
- Översikt på lagkrav, vägledningar och krav i standarder som berör hot och sabotage
- Introduktion till sårbarhetsbedömning och TACCP-plan (food defence plan)

Utbildningen genomförs live online under en halvdag, kl 8.30-12.00.

Utbildningen leds av konsulter som har flera års erfarenhet av arbete med livsmedelssäkerhet, kvalitetssäkring, ledningssystem, revisioner och riskhantering i livsmedelkedjan.

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.