Revisionsteknik för inspektörer - live online

EG-förordningar om offentlig kontroll ställer krav på den offentliga kontrollen av inom livsmedelsområdet. Den innebär krav på tillsynsmyndigheternas kontroller, som delas upp på metoderna inspektion och revision. På denna utbildning lär du dig hur gör ändamålsenliga och effektiva revisioner av livsmedelsföretag.

Anmäl dig

Datum

5 dec och 6 dec 2023
kl 9.00-16.00 (båda dagarna)

Pris

7800 kr exkl. moms

I priset ingår digital kursdokumentation samt intyg.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som är livsmedelsinspektör eller chef på behörig myndighet.

Syfte
Utbildningens syfte är att utveckla din kunskap om och förmåga att utföra revisioner mot kraven i gällande livsmedelslagstiftning på rätt sätt.

Innehåll
- Krav på revision i lagstiftningen
- Skillnader på kontrollmetoderna revision och inspektion
- Revisionsteknik – att förbereda, genomföra, rapportera och följa upp en revision
- Frågeteknik – att ställa rätt frågor och på rätt sätt
- Att tänka på vid revision av olika delar av livsmedelslagstiftningen
- Att agera i rollen som revisor
- Träning i att förbereda, genomföra, rapportera och följa upp en revision

Utbildningen leds av konsulter som har flera års erfarenhet av arbete med livsmedelssäkerhet/HACCP och revisioner av ledningssystem i livsmedelsföretag.

Utbildningen genomförs live online under 2 dagar, kl 9.00-16.00 båda dagarna.

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.