Nyheternas dag med fokus nya IP Livsmedel - live online

Anmäl dig

Datum

Ej fastställt

Pris

2400 kr exkl. moms

Erbjudande!
3 betala för 2!

Det är en ständig utveckling av standarder och certifieringsprogram för livsmedelsbranschen. På Nyheternas dag kommer vi fokusera på de nya kraven i IP livsmedel 2024:1 och ge vår syn på hur de kan tillämpas på ett effektivt sätt.

På nyheternas dag kommer du att få veta mer om:

- IP livsmedel 2024:1 – övergripande förändringar
IP livsmedel 2024:1 – nya krav
- Att tänka på vid tillämpning av nya krav
- Aktuellt från andra certifieringsprogram och aktörer

Nyheternas dag genomförs live online, kl 10.00-12.00.

Seminariet leds av konsulter som har flera års erfarenhet av arbete med livsmedelssäkerhet, kvalitetssäkring, ledningssystem, revisioner och riskhantering i livsmedelkedjan.

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.