Nyheternas dag med fokus nya BRC Food - live online

Anmäl dig

Datum

Ej fastställt

Pris

3200 kr exkl. moms

I priset ingår kursdokumentation och intyg.

Erbjudande!
3 betala för 2!

Det är en ständig utveckling av standarderna för livsmedelsbranschen. I augusti 2022 publiceras en ny version av BRC Food, version 9. På Nyheternas dag kommer vi fokusera på de nya kraven i standarden och ge vår syn på hur de kan tillämpas på ett effektivt sätt.

På nyheternas dag kommer du att få veta mer om:

- BRC Food – förändringar i struktur och kapitel
- BRC Food – nya krav
- Att tänka på vid tillämpning av nya krav
- Aktuellt från BRC,övriga certifieringsprogram och aktörer

Nyheternas dag genomförs live online, kl 9.00-12.00.

Seminariet leds av konsulter som har flera års erfarenhet av arbete med livsmedelssäkerhet, kvalitetssäkring, ledningssystem, revisioner och riskhantering i livsmedelkedjan.

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.