Kultur och ledarskap för livsmedelssäkerhet - live online

Ledarskapet är avgörande hur väl en organisation lyckas med i arbetet med sitt ledningssystem och bygga en positiv kultur för livsmedelssäkerhet. För att ha ett ledarskap som driver och utvecklar organisationen i rätt riktning är en av nycklarna insikter om betydelsen av det personliga ledarskapet. Det är många olika dimensioner att beakta och verktyg som kan användas i ledarskapet för livsmedelssäkerhet.

"Utbildningen gav mig massa inspiration och kunskap i ämnet. Jag fick en djupare förståelse för vad ”kultur” innebär och utbildningen var även utvecklande på ett personligt plan. Kursledaren är väl insatt i ämnet och lyckas både förmedla kunskap och inspiration. Bergström & Hellqvist är proffsiga, trevliga, roliga och kombinerar det med en stor ämneskunskap och branschkännedom."

Anna Hedelin, Kvalitetsspecialist - Almondy

Anmäl dig

Datum

21 apr 2023
kl 8.30-12.00

Pris

4200 kr exkl. moms

I priset ingår kursdokumentation och intyg.

Erbjudande!
3 betala för 2!

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som har en ledarroll för att driva och utveckla arbetet med livsmedelssäkerhet. Du arbetar som t.ex. representant i ledningen, kvalitetschef, ledare för livsmedelssäkerhetsgrupp, hygiensamordnare eller arbetsledare. 

Syfte
Ge inspiration till ledarskap för att driva ledningssystem och skapa en god kultur för livsmedelssäkerhet.

Innehåll
- Att skapa en stark och positiv kultur för livsmedelssäkerhet
- Ledarskapets grunder
- Påverkansfaktorer i mitt personliga ledarskap
- Ledarskap för livsmedelssäkerhet
- Mål som verktyg
- Coachande ledarskap
- Att skapa engagemang i team
- Förväntningar på ledarskap och kultur i olika standarder, t.ex. FSSC 22000, IFS Food och BRC Food

Utbildningen genomförs live online under en halvdag, kl 8.30-12.00.

Utbildningen leds av konsulter som har flera års erfarenhet av arbete med att supporta ledning och nyckelpersoner på olika nivåer i ledarskap för väl fungerande ledningssystem och arbete med livsmedelssäkerhet och kvalitet.

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.