Intern revision för ISO 22000/FSSC 22000 - live online

Interna revisioner är ett krav för att få och bibehålla certifikat enligt ISO 22000 och FSSC 22000. Med rätt utbildning blir interna revisorer förbättringsagenter som driver ledningssystemet och arbetet med livsmedelssäkerhet framåt. För framgångsrika revisioner krävs god kunskap i standarden och i metoder för att förbereda, genomföra, rapportera och följa upp interna revisioner.

Anmäl dig

Datum

6 feb och 7 feb 2024
kl 9.00-16.00 (båda dagarna)

9 apr och 10 apr 2024
kl 9.00-16.00 (båda dagarna)

4 jun och 5 juni 2024
kl 9.00-16.00 (båda dagarna)

Pris

9400 kr exkl. moms

I priset ingår digital kursdokumentation samt intyg.

Erbjudande!
3 betala för 2!

"Utbildningen gav mig en gedigen faktagrund att stå på i mitt fortsatta arbete – men framförallt gav den mig en riktig inspirationsskjuts! Utbildaren var mycket engagerad och påläst med bra instuderings- och föreläsningsmaterial. Genom entusiasm och nya infallsvinklar utmanade utbildaren också mina tankar och föreställningar på ett mycket givande sätt. Det fungerade mycket bra att gå utbildningen online. Utbildaren hanterade tekniken på ett föredömligt sätt, och även gruppdiskussioner och träningsuppgifter gick bra att genomföra."

Siri Bäck QEHS-specialist - Arla Foods


Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som har eller kommer att ha en nyckelroll i företagets interna revisionsverksamhet t.ex. interna revisorer och kvalitetsansvariga.

Syfte
Utbildningens syfte är att utveckla kunskapen och förmågan att tolka kraven i ISO 22000/FSSC 22000 och att utföra effektiva revisioner.

Innehåll
- Syftet med och betydelsen av interna revisioner
- Rollen som intern revisor
- ISO 22000 – struktur, innehåll och tolkning
- Ledningssystem för livsmedelssäkerhet
- HACCP, PRP och OPRP
- Revisionsmetodik
- Träningar i att förbereda och planera, genomföra, rapportera
och följa upp en intern revision

Utbildningen genomförs live online under 2 dagar, kl 9.00-16.00 båda dagarna.

Kursen leds av konsulter, som har flera års erfarenhet av kvalitetsrevisioner i livsmedelsföretag.

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.