Intern revision för IFS Food - live online

Med rätt utbildning och inställning blir interna revisorer förbättringsagenter som driver arbetet med kvalitet och livsmedelssäkerhet framåt. Interna revisioner är ett krav för att få och bibehålla certifikat enligt IFS Food. För framgångsrika revisioner krävs god kunskap i standarden och i metoder för att förbereda, genomföra, rapportera och följa upp interna revisioner.

Anmäl dig

Datum

17 okt och 18 okt 2023
kl 9.00-16.00 (båda dagarna)

Pris

9200 kr exkl. moms

I priset ingår digital kursdokumentation samt intyg.

Erbjudande!
3 betala för 2!

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som har eller kommer att ha en nyckelroll i företagets interna revisionsverksamhet t.ex. interna revisorer och kvalitetsansvariga.

Syfte
Utbildningens syfte är att utveckla kunskapen och förmågan att tolka kraven i IFS Food och att utföra effektiva revisioner på ett engagerat sätt.

Innehåll
- Syftet med och betydelsen av interna revisioner
- Rollen som intern revisor
- IFS Food – struktur, innehåll och tolkning
- Ledningssystem för livsmedelssäkerhet och kvalitet
- HACCP
- Revisionsmetodik
- Träningar i att förbereda och planera, genomföra, rapportera
och följa upp en intern revision

Utbildningen genomförs live online under 2 dagar, kl 9.00-16.00 båda dagarna.

Kursen leds av konsulter, som har flera års erfarenhet av kvalitetsrevisioner i livsmedelsföretag.

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.