Intern revision för BRC Food - live online

Med rätt utbildning och inställning blir interna revisorer förbättringsagenter som driver arbetet med kvalitet och livsmedelssäkerhet framåt. Interna revisioner är ett krav för att få och bibehålla certifikat enligt BRCGS Food safety. För framgångsrika revisioner krävs god kunskap i standarden och i metoder för att förbereda, genomföra, rapportera och följa upp interna revisioner.

Anmäl dig

Datum

26 sep och 27 sept 2023
kl 9.00-16.00 (båda dagarna)

29 nov och 30 nov 2023
kl 9.00-16.00 (båda dagarna)

Pris

9200 kr exkl. moms

I priset ingår digital kursdokumentation samt intyg.

Erbjudande!
3 betala för 2!

"Utbildningen gav mig en fördjupad kunskap i BRC standarden på ett mycket effektivt och tydligt sätt. Det var en bra blandning mellan övning och teoretisk genomgång, vilket gör att man blir nyfiken på att genomföra interna revisioner. Jag ser fram emot att få använda ny kunskap samt det användbara material som vi dels tog fram, dels delgavs under utbildningen. Bergström & Hellqvist genomför utbildningen med kvalitet och glädje samt skapar en god dialog i de olika forumen."

Anna Nordlund-Gustafsson, Ekonomichef - ÅCA


Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som har eller kommer att ha en nyckelroll i företagets interna revisionsverksamhet t.ex. interna revisorer och kvalitetsansvariga.

Syfte
Utbildningens syfte är att utveckla kunskapen och förmågan att tolka BRC-standardens krav och att utföra effektiva revisioner på ett engagerat sätt.

Innehåll
- Syftet med och betydelsen av interna revisioner
- Rollen som intern revisor
- BRC-standarden – struktur, innehåll och tolkning
- Ledningssystem för livsmedelssäkerhet och kvalitet
- HACCP
- Revisionsmetodik
- Träningar i att förbereda och planera, genomföra, rapportera
och följa upp en intern revision

Utbildningen genomförs live online under 2 dagar, kl 9.00-16.00 båda dagarna.

Kursen leds av konsulter, som har flera års erfarenhet av kvalitetsrevisioner i livsmedelsföretag.

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.