Intern revision för BRC Food - live online

Med rätt utbildning och inställning blir interna revisorer förbättringsagenter som driver arbetet med kvalitet och produktsäkerhet framåt. Interna revisioner är ett krav för att få och bibehålla certifikat enligt BRC Food. För framgångsrika revisioner krävs god kunskap i standarden och i metoder för att förbereda, genomföra, rapportera och följa upp interna revisioner.

Anmäl dig

Datum

16 jun och 17 juni 2020
kl 9.00-16.00 (båda dagarna)

9 sep och 10 sept 2020
kl 9.00-16.00 (båda dagarna)

6 okt och 7 okt 2020
kl 9.00-16.00 (båda dagarna)

Pris

8400 kr exkl. moms

I priset ingår digital kursdokumentation samt intyg.

Erbjudande!
3 betala för 2!

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som har eller kommer att ha en nyckelroll i företagets interna revisionsverksamhet t.ex. interna revisorer och kvalitetsansvariga.

Syfte
Utbildningens syfte är att utveckla kunskapen och förmågan att tolka BRC-standardens krav och att utföra effektiva revisioner på ett engagerat sätt.

Innehåll
- BRC-standarden – struktur, innehåll och tolkning
- Ledningssystem för livsmedelssäkerhet och kvalitet
- HACCP
- Revisionsmetodik
- Träningar i att förbereda och planera, genomföra, rapportera
och följa upp en intern revision
- Syftet med och betydelsen av interna revisioner
- Rollen som intern revisor

Utbildningen genomförs live online under 2 dagar, kl 9.00-16.00 båda dagarna.

Kursen leds av konsulter, som har flera års erfarenhet av kvalitetsrevisioner i livsmedelsföretag.

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.