Inspiration i matsäkerhet - live online

Behöver du få inspiration och fräscha upp dina kunskaper i livsmedelshygien är detta utbildningen för dig! Utbildningen ger dig möjlighet att repetera dina kunskaper i livsmedelshygien och hälsofaror som är typiska i storhushåll/restauranger och måltidsverksamheter. Särskilt fokus läggs på hur risker och faror kan förebyggas. Utbildningen ger dig inspiration och belyser hur viktig din roll och ditt agerande är i arbetet med matsäkerhet.

Anmäl dig

Datum

Ej fastställt

Pris

1800 kr exkl. moms

I priset ingår digital kursdokumentation samt intyg.

Erbjudande!
3 betala för 2!


Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med livsmedel i, t.ex. storhushåll och måltidsverksamhet.

Syfte
Ge repetition och den senaste kunskapen i livsmedelshygien och ge inspiration i det viktiga matsäkerhetsarbetet.

Innehåll
- Centrala begrepp
- Livsmedelsburna hälsofaror – deras spridningsvägar och effekter
- Mikroorganismer som orsakar matförgiftningar
- Överkänslighet och livsmedelsallergier
- Grundförutsättningar för säkra livsmedel
- Personlig hygien
- Inspiration och metoder för att höja nivån i matsäkerhetsarbetet
- Kultur för matsäkerhet

Utbildningen genomförs under en halv dag, kl 8.30-12.00.

Utbildningen leds av konsulter som har flera års erfarenhet av arbete med livsmedelssäkerhet och HACCP i restaurang/storhushåll samt mindre livsmedelsföretag.
Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.