Hälsofaror i livsmedel - live online

Grunden för att kunna garantera säkra livsmedel är kunskap! Det innebär att ha god kunskap om bl.a. vilka faror och processer som kan resultera i att ett livsmedel blir farligt för konsumenten. Med kunskap kan hälsofaror förebyggas och styras på rätt sätt i ett livsmedelsföretag. Livsmedelslagstiftningen anger skyldigheten hos såväl kontrollmyndighet som livsmedelsföretag att besitta kunskaper om relevanta hälsofaror. På denna faktamatade utbildning får du gedigen kunskap om bl.a. förekomst av och egenskaper hos mikrobiologiska och kemiska hälsofaror (inkl. allergener), samt vilka styrande åtgärder som livsmedelsföretag kan använda för att styra olika faror. Fakta på utbildningen grundar sig i vetenskapliga referenser, som du får med dig hem som ett stöd i fortsatt kunskapsuppbyggnad.

Anmäl dig

Datum

Ej fastställt

Pris

4600 kr exkl. moms

I priset ingår kursdokumentation och intyg.

Erbjudande!
3 betala för 2!

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som är livsmedelsinspektör eller dig som arbetar med livsmedelssäkerhet och HACCP inom livsmedelsindustri, restaurang eller butik. 

Syfte
Utbildningens syfte är att utveckla din kunskap om livsmedelsrelaterade hälsofaror och riskbedömning, med fokus på mikrobiologiska och kemiska hälsofaror (inklusive allergener).

Innehåll
- Grunderna i olika livsmedels sammansättning - varför är vissa livsmedel förknippade med vissa hälsofaror?
- Risklivsmedel och riskprocesser
- Mikrobiologiska hälsofaror – egenskaper och medicinska symtom
- Kemiska hälsofaror – egenskaper och medicinska symtom
- Allergener - egenskaper och medicinska symtom
- Hälsofaror förknippade med olika råvaror
- Statistik över förekomst av olika hälsofaror och sjukdomsutbrott
- Källor för vidare fördjupning

Utbildningen genomförs live online under 1 dag, kl 9.00-16.00.

Utbildningen leds av konsulter med akademisk examen inom livsmedel och som har flera års erfarenhet av arbete med livsmedelsrelaterade hälsofaror och produktsäkerhet/HACCP samt revisioner av ledningssystem i livsmedelsföretag.

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.