HACCP i praktiken - live online

Att våra produkter är säkra är väl självklart!? Kunder, myndigheter och enskilda konsumenter skärper sina krav på att livsmedel ska vara garanterat säkra. För ett livsmedelsföretag är det viktigt att känna trygghet internt och kunna bevisa för omvärlden att man styr och kontrollerar riskerna för livsmedelssäkerheten, så att enbart säkra livsmedel levereras till kunderna. I praktiken innebär det att företaget måste ha ett väl fungerande kontrollsystem, som bygger på principerna enligt HACCP. För ett väl fungerande HACCP-system krävs att det finns kunniga medarbetare i organisationen som är medvetna om risker för livsmedelssäkerheten och att de bidrar aktivt.

Anmäl dig

Datum

3 okt 2023
kl 9.00-16.00

7 nov 2023
kl 9.00-16.00

12 dec 2023
kl 9.00-16.00

Pris

5200 kr exkl. moms

I priset ingår kursdokumentation och intyg.

Erbjudande!
3 betala för 2!

"Jag har gått HACCP-utbildningar tidigare så det blev en givande uppfräschning som stärkte kunskaperna. En kunnig föreläsare och upplägget håller deltagaren intresserad hela tiden.   

Per Svensson, Inköp och produktionsplanering - Switsbake Int AB


Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som har eller kommer att ha en roll i arbetet med att upprätta, driva eller utveckla ett kontrollsystem enligt HACCP, t.ex. medlem i HACCP-grupp eller chefer inom olika funktioner såsom inköp, underhåll och produktutveckling.

Syfte
Kursen ska ge kunskap om principerna i HACCP och hur de kan tillämpas på ett praktiskt och effektivt sätt.

Innehåll
- Centrala begrepp i HACCP
- HACCP - steg och principer
- innehåll och tillämpning
- Grundförutsättningar som stödjer HACCP-systemet
- Introduktion i livsmedelsburna hälsofaror
- Faroanalys och riskbedömning
- Metoder för val av kritiska styrpunkter, CCP
- Metoder för övervakning och styrning av CCP
- Hantering av avvikelser i CCP
- Validering och verifiering av HACCP-system
- Att skapa ett levande HACCP-system
- HACCP-gruppens uppgift och roll

Utbildningen genomförs live online under 1 dag, kl 9.00-16.00.

Kursen leds av konsulter som har flera års erfarenhet av arbete med livsmedelssäkerhet och HACCP i livsmedelsföretag.

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.