HACCP för inspektörer - live online

Livsmedelslagstiftningen, som utgår från EG-förordningar, ställer krav på livsmedelsföretagens hantering av livsmedel och hygien samt egenkontroll. Bland annat ska egenkontrollen följa HACCP-baserade förfaranden. I lagstiftningen finns utrymme för egen tolkning och flexibilitet. Den som utför offentlig kontroll behöver ha kunskaper om HACCP-metodiken och tillämpningen av den med hänsyn till kraven i lagstiftningen för att kunna göra en adekvat bedömning vid offentlig kontroll.

Anmäl dig

Datum

28 nov 2023
kl 9.00-16.00

Pris

4800 kr exkl. moms

I priset ingår kursdokumentation och intyg.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som är livsmedelsinspektör eller chef på behörig myndighet. 

Syfte
Utbildningen utvecklar din kunskap om HACCP-principerna och lagkraven på HACCP-baserade förfaranden samt ger förståelse för hur principerna bör tillämpas och bedömas. 

Innehåll
- HACCP – bakgrund, principer och centrala begrepp
- HACCP i livsmedelslagstiftningen och tolkning av flexibilitet
- Livsmedelsburna hälsofaror och faroanalys
- Metoder för att identifiera CCP
- Bedömning av valet av CCP
- Metoder för övervakning och styrning av CCP inkl. korrigerande åtgärder
- Rutiner för verifiering och validering av HACCP-system
- Att tänka på vid revision av HACCP-baserade förfaranden
- Vägledningar och branschriktlinjer relaterade till HACCP

Utbildningen genomförs live online under en heldag, kl 9.00-16.00.

Utbildningen leds av konsulter som har flera års erfarenhet av arbete med produktsäkerhet och HACCP i livsmedelskedjan och om har genomfört flera olika utbildningar för de som arbetar i offentlig kontroll.

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.