Grundorsaksanalys i praktiken – live online

Om man inte vet orsaken till ett problem vet man heller inte hur det ska lösas för att förhindra upprepning. Förmågan att leda och bidra i processer där grundorsaker söks för avvikelser är avgörande i ett företags förbättringsarbete. På den här utbildningen får du öva på verktyg för grundorsaksanalys och skapa egna insikter i vad som krävs för att lyckas.

Anmäl dig

Datum

22 mar 2024
kl 8.30-12.00

Pris

4200 kr exkl. moms

I priset ingår kursdokumentation och intyg.

Erbjudande!
3 betala för 2!


Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som leder eller deltar i förbättringsarbete och hantering av avvikelser.

Syfte
Att utveckla förmågan att utföra grundorsaksanalyser genom att tillämpa metoder och verktyg.

Innehåll
- Processen för ständiga förbättringar
- Korrigerande och förebyggande åtgärder
- Grundorsaksanalysens grunder – vad, varför och när
- Metoder och verktyg för grundorsaksanalys
- Att leda processen - från grundorsaksanalys till en etablerad förbättring
- Övningar i att göra grundorsaksanalys med olika metoder och verktyg

Utbildningen kännetecknas av delaktighet och aktivitet hos deltagaren. Kortare föreläsningspass varvas med övningar.

Utbildningen genomförs live online under en halvdag, kl 8.30-12.00.

Utbildningen leds av konsulter som har flera års erfarenhet av arbete med ledningssystem och förbättringsarbete.

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.