Förstå och tillämpa ISO 14001 – live online

Lär dig om ISO 14001 och hur den kan tillämpas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Kraven på miljöhänsyn ökar från såväl marknaden som myndigheter. Allt fler företag inför miljöledningssystem för att kunna visa på att de tar sitt ansvar för miljön på ett trovärdigt sätt. Ett framgångsrikt miljöarbete bygger på struktur och kontinuitet och innebär att minskad miljöpåverkan, riskreducering och bättre ekonomi går hand i hand.

Anmäl dig

Datum

21 nov 2023
kl 9.00-16.00

Pris

5800 kr exkl. moms

I priset ingår kursdokumentation och intyg.

Erbjudande!
3 betala för 2!

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som har eller kommer att ha en central roll i företagets miljöarbete. Kursen är även utmärkt för företagets ledning.

Syfte
Ge deltagaren förutsättningar för att kunna vara drivande i företagets miljöledningsarbete, baserat på ISO 14001.

Innehåll
- ISO 14001 - innehåll, tolkning och tillämpning
- Ett livsmedelsföretags miljöpåverkan
- Miljöutredning - att identifiera och bedöma företagets miljöaspekter och miljöpåverkan
- Miljölagstiftning tillämplig på ett livsmedelsföretag
- Miljöarbete som en naturlig del i strategisk och operativ verksamhet
- Framgångsrikt förbättringsarbete
- Att skapa engagemang för miljöarbete i hela organisationen

Utbildningen genomförs live online under 1 dag, kl 9.00-16.00.

Kursen leds av konsulter, som har flera års erfarenhet av att införa miljöledningssystem i livsmedelsföretag.
Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.