Förstå och tillämpa IP Livsmedel – live online

Konsumenter och kunder ska alltid kunna vara säkra på att de får livsmedel som är säkra och håller vad de lovar. Kraven ökar på att livsmedelsföretag ska kunna visa efterlevnad av något vedertaget certifieringsprogram. I takt med denna utveckling har det utvecklats standarder för livsmedelssäkerhet och kvalitet. IP Livsmedel är en standard som används i Sverige och som ger en god grundcertifiering. En bra tillämpning av och en certifiering mot  kraven i IP Livsmedel visar att företaget lever upp till lagkrav och hanterar risker relaterat till livsmedelssäkerhet, kvalitet och matfusk. På utbildningen ger vi dig en god kunskap i IP Livsmedel och hur centrala krav kan tillämpas i praktiken i ditt företag.

Anmäl dig

Datum

25 jan 2024
kl 9.00-16.00

Pris

5200 kr exkl. moms

I priset ingår kursdokumentation och intyg.

Erbjudande!
3 betala för 2!

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som har en central roll i arbetet med livsmedelssäkerhet och kvalitet på företaget, t.ex. kvalitetsansvarig, produktionschef, arbetsledare och intern revisor.

Syfte
Att ge kunskap om innehållet i IP Livsmedel 2024:1 och hur standarden kan tillämpas i företag som har en fysisk hantering av livsmedel, samt belysa vad som är viktigt i arbetet med system för livsmedelssäkerhet och kvalitet.

Utbildningen ska ge ett värdefullt underlag för företaget i det fortsatta arbetet med kvalitet och livsmedelssäkerhet och för att uppfylla kraven i IP Livsmedel.

Innehåll
- IP Livsmedel – bakgrund, syfte och centrala begrepp
- IP Livsmedel – omfattning, struktur och kritiska punkter
- Genomgång av standardens kapitel och krav
- Tolkning och tillämpning av utvalda krav, t.ex:
   Livsmedelssäkerhetskultur
   Förebyggande underhåll
   Leverantörsbedömningar
   Sårbarhetsanalys
   Märkning av färdigförpackade produkter
   Test av spårbarhetssystem och återkallelseplan
   Massbalansberäkningar
   Kontroll av rengöringens effektivitet
   Provtagningsplan och provtagning
   Arbetssätt för egenrevison (internrevision)
- Certifieringsprocessen
- Förutsättningar för framgångsrik implementering av IP Livsmedel
- Tips på stödmaterial, vägledningar och branschriktlinjer

Utbildningen genomförs live online under 1 dag, kl 9.00-16.00.

Utbildningen leds av konsulter som har flera års erfarenhet av arbete med IP Livsmedel och GFSI-standarder samt kvalitetsutveckling i livsmedelsföretag.

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.