Förstå och tillämpa IFS Food – live online

Marknadens krav på garantier och system för livsmedelssäkerhet och produktkvalitet ökar. Flera dagligvarukedjor betraktar idag IFS Food som ett baskrav på sina leverantörer. På utbildningen ger vi dig en god kunskap i IFS Food och hur centrala krav kan tillämpas i praktiken för att skapa värde och affärsnytta.

Anmäl dig

Datum

28 mar och 29 mars 2023
kl 9.00-15.00 (båda dagarna)

Pris

8200 kr exkl. moms

I priset ingår digital kursdokumentation och intyg

Erbjudande!
3 betala för 2!


Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som har en central roll i arbetet med livsmedelssäkerhet och kvalitet, t.ex. kvalitetschef, kvalitetssamordnare, produktionschef, arbetsledare och intern revisor.

Syfte
Ge deltagaren kunskap om kraven i IFS Food och hur den framgångsrikt kan tillämpas i den egna verksamheten.

Innehåll
- Centrala begrepp i IFS Food
- IFS Food - innehåll, tolkning och tillämpning
- Högsta ledningens ansvar och roll
- Kultur för kvalitet och livsmedelssäkerhet
- Hantering av resurser och personal
- Grundförutsättningar för tillverkning av säkra produkter
- HACCP
- Ledningssystem för livsmedelssäkerhet och kvalitet
- Styrning av processer och produkter
- Mätning, analys och förbättring - process och metoder
- Säkerhetsaspekter
- Förutsättningar för framgångsrik implementering av IFS Food

Utbildningen genomförs live online under 2 dagar, kl 9.00-15.00 båda dagarna.

Utbildningen leds av konsulter som har flera års erfarenhet av arbete med IFS Food och kvalitetsutveckling i livsmedelsföretag

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.