Förstå och tillämpa IFS Food – live online

Marknadens krav på garantier och system för livsmedelssäkerhet och produktkvalitet ökar. Flera dagligvarukedjor betraktar idag IFS Food som ett baskrav på sina leverantörer. På utbildningen ger vi dig en god kunskap i IFS Food och hur centrala krav kan tillämpas i praktiken för att skapa värde och affärsnytta.

"”För mig var den här kursen både givande och nyttig. En pedagogisk och strukturerad genomgång av hela IFS Food, från början till slut. Intressant att ta del av de andra deltagarnas verksamheter och utmaningar i förhållande till IFS Food och erfarenhetsutbytet i gruppövningarna föll väl ut. Rikard höll oss alla alerta under två intensiva dagar med en blandning av humor och fakta, lättsamt och tydligt."

Marie Theorell, Quality Manager  - The SnusBrothers

Anmäl dig

Datum

21 mar och 22 mars 204
kl 9.00-15.30 (båda dagarna)

Pris

8400 kr exkl. moms

I priset ingår digital kursdokumentation och intyg

Erbjudande!
3 betala för 2!


Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som har en central roll i arbetet med livsmedelssäkerhet och kvalitet, t.ex. kvalitetschef, kvalitetssamordnare, produktionschef, arbetsledare och intern revisor.

Syfte
Ge deltagaren kunskap om kraven i IFS Food version 8 och hur den framgångsrikt kan tillämpas i den egna verksamheten.

Innehåll
- Centrala begrepp i IFS Food
- IFS Food - innehåll, tolkning och tillämpning
- Högsta ledningens ansvar och roll
- Kultur för kvalitet och livsmedelssäkerhet
- Hantering av resurser och personal
- Grundförutsättningar för tillverkning av säkra produkter
- HACCP
- Ledningssystem för livsmedelssäkerhet och kvalitet
- Styrning av processer och produkter
- Säkerhetsaspekter och riskhantering matbedrägeri
- Mätning, analys och förbättring - process och metoder
- Förutsättningar för framgångsrik implementering av IFS Food

Utbildningen genomförs live online under 2 dagar, kl 9.00-15.30 båda dagarna.

Utbildningen leds av konsulter som har flera års erfarenhet av arbete med IFS Food och kvalitetsutveckling i livsmedelsföretag

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.