Förstå och tillämpa FSSC 22000 – live online

Certifieringsprogrammet FSSC 22000 som är initierat av Foundation for Food Safety Certification bygger på certifiering mot ISO 22000 tillsammans med ISO/TS 22002-1 och FSSC 22000 tilläggskrav. På utbildningen ger vi dig en god kunskap i ISO 22000, ISO/TS 22002-1 samt tilläggskraven i FSSC 22000 och vad som är viktigt att tänka på när de tillämpas i ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet.

"En informativ utbildning där utbildaren var mycket duktig på att förmedla innehållet på ett förståeligt och enkelt sätt. Jag fick både mycket bekräftat att vårt företag är på rätt väg men också tips och tankar kring hur vi kan utveckla oss vidare och bli ännu bättre. Det bästa med utbildningen var kombinationen med grunderna i FSSC och erfarenhetsutbyte med övriga deltagare. Att utbildningen gick live online passade mig väl och vår utbildare lyckades på ett mycket bra sätt förmedla budskapen och samtidigt fånga mig som lyssnare under hela utbildningen. Tekniken fungerade kanonbra! Bergström & Hellqvist har gjort ett mycket professionellt intryck på mig med kompetent och glädjespridande utbildare."

Stina Andersson, Kvalitetschef - Ello i Lammhult Chark och Slakt AB

Anmäl dig

Datum

17 okt och 18 okt 2023
kl 9.00-15.30 (båda dagarna)

5 dec och 6 dec 2023
kl 9.00-15.30 (båda dagarna)

Pris

8200 kr exkl. moms

I priset ingår de digitala handböckerna för Förstå och tillämpa ISO 22000 och Förstå och tillämpa ISO 22002-1 samt intyg.

Erbjudande!
3 betala för 2!

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som har en central roll i arbetet med livsmedelssäkerhet. Det är även lämpligt för företagsledningen.

Syfte
Ge deltagaren en god kunskap i FSSC 22000 och idéer till hur kraven kan omsättas i praktiken och i ledningssystemet för livsmedelssäkerhet. 

Innehåll
- ISO 22000:2018 – bakgrund och användningsområde
- ISO 22000:2018 – översikt och centrala begrepp
- Kravelement i ISO 22000 - tolkning och tillämpning
- HACCP, PRP och OPRP
- Metoder för validering och verifiering
- Krav på grundförutsättningar 
- ISO/TS 22002-1 – bakgrund och användningsområde
- ISO/TS 22002-1 – översikt och centrala begrepp
- Kravelement i ISO/TS 22002-1 - tolkning och tillämpning
- Krav på omarbetning, återkallning, lagerhantering, märkning och säkerhet
- Tilläggskaven i FSSC 22000, bl.a. riskhantering matbedrägeri och sabotage
- Skillnader och likheter med andra certifieringsprogram

- Certifiering enligt ISO 22000 och/eller FSSC 22000
- Framgångsrik implementering

Utbildningen genomförs live online under 2 dagar, kl 9.00-15.30 båda dagarna.

Utbildningen leds av konsulter som har flera års erfarenhet av arbete med livsmedelssäkerhet/HACCP och kvalitetsledningssystem i livsmedelsföretag.

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.