Förstå och tillämpa BRC Food – live online

Larmen om mat som skadar eller gör konsumenter sjuka syns nästan dagligen i massmedia. Kraven på att konsumenten ska få säkra livsmedel av utlovad kvalitet ökar från såväl myndigheter som marknaden. I takt med denna utveckling har det utvecklats standarder för livsmedelssäkerhet och produktkvalitet. BRC Global Standard for Food Safety är en standard som flera av de stora dagligvarukedjorna i Sverige och Europa idag har som baskrav på sina leverantörer av egna märkesvaror. På utbildningen ger vi dig en god kunskap i BRC Food och hur centrala krav kan tillämpas i praktiken.

Anmäl dig

Datum

25 aug och 26 aug 2021
kl 9.00-16.00 (båda dagarna)

12 okt och 13 okt 2021
kl 9.00-16.00 (båda dagarna)

1 dec och 2 dec 2021
kl 9.00-16.00 (båda dagarna)

Pris

7800 kr exkl. moms

I priset ingår den digitala handboken Förstå och tillämpa BRC Food och intyg.

Erbjudande!
3 betala för 2!

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som har en central roll i arbetet med livsmedelssäkerhet och kvalitet, t.ex. kvalitetschef, kvalitetssamordnare, produktionschef, arbetsledare och intern revisor.

Syfte
Ge deltagaren kunskap om BRC Global Standard for Food Safety (utgåva 8) och förutsättningar för hur den framgångsrikt kan tillämpas i den egna verksamheten.

Innehåll
- Centrala begrepp i BRC Food
- BRC-standarden - innehåll, tolkning och tillämpning
- Högsta ledningens uppgift och roll
- Ständiga förbättringar - process och metoder
- HACCP
- Ledningssystem för livsmedelssäkerhet och kvalitet
- Grundförutsättningar för tillverkning av säkra produkter
- Styrning av processer och produkter samt personalrutiner
- Förutsättningar för framgångsrik implementering av BRC

Utbildningen genomförs live online under 2 dagar, kl 9.00-16.00 båda dagarna.

Utbildningen leds av konsulter som har flera års erfarenhet av arbete med BRC-standarden och kvalitetsutveckling i livsmedelsföretag.

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.