Fördjupning för interna revisorer - live online

När du varit intern revisor ett tag är det stimulerande att få fördjupning, inspiration och nya infallsvinklar. Hur kan jag utveckla mig i min roll som internrevisor? Hur kan vi lösa knäckfrågor i vår revisionsverksamhet? Hur kan vi öka värdet av interna revisioner? Hur tänker och arbetar internrevisorer på andra företag?

Anmäl dig

Datum

9 nov 2021
kl. 9.00-16.00

Pris

4800 kr exkl. moms

I priset ingår kursdokumentation och intyg.

Erbjudande!
3 betala för 2!

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som är utbildad intern revisor.

Syfte
Utbildningens syfte är att fördjupa dina kunskaper i intern revision och bidra till utveckling av er interna revisionsverksamhet. 

Innehåll
- Att skapa en effektiv och värdeskapande intern revisionsverksamhet
- Utveckla planering och genomförande av interna revisioner
- Att hantera olika revisionssituationer
- Att presentera revisionsresultat och ge feedback
- Metod för uppföljning av avvikelser och korrigerande åtgärder
- Att presentera statistik från interna revisioner
- Erfarenhetsutbyte om framgångsfaktorer och knäckfrågor
- Revision av valda delar i ett ledningssystem

Upplägget omfattar diskussion, övning och erfarenhetsutbyte samt kortare föreläsningspass om hur vanliga knäckfrågor relaterat till interna revisioner kan lösas på ett effektivt sätt.

Utbildningen genomförs live online under 1 dag, kl 9.00-16.00.

Utbildningen leds av konsulter som har flera års erfarenhet av revisioner i livsmedelskedjan och utbildning av revisorer.

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.