Fördjupning för interna revisorer - live online

När du varit intern revisor ett tag är det stimulerande att få fördjupning, inspiration och nya infallsvinklar. Hur kan jag utveckla mig i min roll som internrevisor? Hur kan vi lösa knäckfrågor i vår revisionsverksamhet? Hur kan vi öka värdet av interna revisioner? Hur tänker och arbetar internrevisorer på andra företag?

"Utbildningen gav massor med inspiration! Vi fick flera frågor som jag själv fick reflektera kring och sedan diskutera med andra deltagare vilket var givande. En oerhört kunnig och inspirerande utbildare som genomförde utbildningen pedagogiskt och använde tekniken på ett bra sätt. Jag fick mer energi att jobba som intern revisor."

Anneli Folke, QA-tekniker - Arla Foods

Anmäl dig

Datum

19 mar 2024
kl 9.00-16.00

Pris

5400 kr exkl. moms

I priset ingår kursdokumentation och intyg.

Erbjudande!
3 betala för 2!

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som är utbildad intern revisor.

Syfte
Utbildningens syfte är att fördjupa dina kunskaper i intern revision och bidra till utveckling av er interna revisionsverksamhet. 

Innehåll
- Att skapa en effektiv och värdeskapande intern revisionsverksamhet
- Utveckla planering och genomförande av interna revisioner
- Att hantera olika revisionssituationer
- Att presentera revisionsresultat och ge feedback
- Metod för uppföljning av avvikelser och korrigerande åtgärder
- Att presentera statistik från interna revisioner
- Erfarenhetsutbyte om framgångsfaktorer och knäckfrågor
- Revision av valda delar i ett ledningssystem

Upplägget omfattar diskussion, övning och erfarenhetsutbyte samt kortare föreläsningspass om hur vanliga knäckfrågor relaterat till interna revisioner kan lösas på ett effektivt sätt.

Utbildningen genomförs live online under 1 dag, kl 9.00-16.00.

Utbildningen leds av konsulter som har flera års erfarenhet av revisioner i livsmedelskedjan och utbildning av revisorer.

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.