Egenkontroll i praktiken – live online

Utbildningen ger dig kunskap om hur du kan arbeta med verksamhetens egenkontroll för säkra livsmedel, på ett praktiskt och effektivt sätt. Efter utbildningen skall du kunna vidareutveckla och vara drivande i verksamhetens egenkontroll. Från kursen får du även med dig användbara tips och verktyg för egenkontrollen.

Anmäl dig

Datum

Ej fastställt

Pris

3400 kr exkl. moms

I priset ingår digital kursdokumentation samt intyg.

Erbjudande!
3 betala för 2!


Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som har ansvar för eller är delaktig i att skapa och utveckla verksamhetens egenkontroll för säkra livsmedel. Du bör ha grundläggande kunskaper i livsmedelshygien och livsmedelssäkerhet, motsvarande vår onlineutbildning Livsmedelshygien i storhushåll.

Syfte
Att ge dig kunskap om hur du kan arbeta med egenkontroll för säkra livsmedel, på ett praktiskt och effektivt sätt i din verksamhet.

Innehåll
- Centrala begrepp i livsmedelssäkerhet
- Lagstiftning och ansvarsförhållanden
- Livsmedelsburna hälsofaror
- HACCP-baserad egenkontroll
- Faroanalys – att beskriva och bedöma hälsofaror
- Identifiera behovet av rutiner för säkra livsmedel
- Att utforma rutiner
- Dokumentation på rätt nivå
- Styrning och kontroll av kritiska hanteringssteg
- Att förankra rutiner hos personalen
- Förutsättningar för framgångsrik egenkontroll
- Uppföljning av att rutinerna fungerar
- Avvikelsehantering
- Branschriktlinjer

Utbildningen genomförs live online under en dag, kl 9.00-16.00.

Utbildningen leds av konsulter som har flera års erfarenhet av arbete med livsmedelssäkerhet i restaurang, storhushåll samt mindre livsmedelsföretag.

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.