VACCP och TACCP i praktiken

Det finns inget fastställt datum för denna kurs. Vi hänvisar till motsvarande utbildningar live online. Klicka här för VACCP. Klicka här för TACCP.

Att finansiellt motiverade matbedrägerier förekommer i livsmedelskedjan är ett faktum. Det finns uppgifter som säger att ca 10% av den mat det handlas med globalt är berörd. Företag och dess varumärken är även i olika grad utsatta för olika former av hot förknippade med sabotage. Att hålla det man lovar och garantera kvaliteten på produkter och varumärke är avgörande och företag måste agera proaktivt. Därför är det viktigt att ha tillräcklig och aktuell kunskap om risker för att bli lurad och bli utsatt för sabotage. Det gäller att ha praktiska metoder för att bedöma och hantera risker. GFSI-certifieringsprogram, t.ex. BRC Food och FSSC 22000 ställer även krav på arbetssätt som bygger på VACCP och TACCP. På den här utbildningen lär du dig mer om den kunskap som finns inom området. Du får öva praktiskt på att utveckla en sårbarhetsanalys för din verksamhet, som ett sätt att medvetandegöra, bedöma och styra risker där ni är sårbara.

"Utbildningen gav en bra grund att jobba vidare utifrån i vårt VACCP/TACCP arbete med en bra blandning av teori och gruppövningar. Materialet som vi fick med oss hjälper mig att förklara vad som krävs av oss som företag i ledningsgruppen."

Daniel Bjuke Produktions och Kvalitetschef - Sundlings Sverige AB
Anmäl dig

Datum & ort

Ej fastställt

Pris

7200 kr exkl. moms

I priset ingår kursdokumentation, kaffe/te, smörgås och lunch

Erbjudande!
Gå 3 betala för 2!


Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som har en roll för att driva, utveckla eller bidra i arbetet med VACCP/TACCP. Du arbetar t.ex. som nyckelperson inom kvalitet inköp, leverantörsrevisioner, produktutveckling, marknad och ekonomi.

Syfte
Kursen ska ge kunskap om matbedrägerier och sabotage samt i metoden VACCP/TACCP och hur den kan tillämpas på ett praktiskt och effektivt sätt i din verksamhet.

Innehåll
- Centrala begrepp
- VACCP (Vulnerability Assessment Critical Control Points) – principer och arbetsgång
- TACCP (Threat Assessment Critical Control Points) – principer och arbetsgång
- VACCP och TACCP – skillnader och likheter
- Att identifiera och bedöma risker i leverantörskedjan – var, hur och när är vi sårbara?
- Metoder för att hantera risker
- Styrning, övervakning och verifiering  på rätt nivå
- Genomgång av kända fall och vetenskapliga underlag
- Metoder för omvärldsbevakning
- Sårbarhetsbedömning i standarder och vägledningar
- Att skapa ett levande arbete med VACCP/TACCP i organisationen

Kursledare
Kursen leds av konsulter som har flera års erfarenhet av arbete med produktsäkerhet, kvalitetssäkring, säkerhet och HACCP i livsmedelsföretag.

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.