Utvecklingsprogram för kvalitetsansvariga

”Jag behöver utveckla mig i min roll som kvalitetschef, så att jag känner en större säkerhet i min yrkesroll och kan utveckla företagets kvalitetsarbete i rätt riktning.” 

De som varit kvalitetschefer/-ansvariga ett tag kan säkert känna igen sig i ovanstående citat. När företaget varit certifierat några år behöver kvalitetsarbetet gå in i ny fas, för att vara till värde för företaget och för att det inte ska stagnera. Det kan fortfarande vara svårt att få personalen på alla nivåer och ledningen att bry sig och se nyttan med kvalitetsarbetet. Samtidigt ökar omvärldens krav på produkter av god kvalitet och med hög säkerhet. Kundfokus är nyckelord i dagens och framtidens livsmedelsbransch. Därför har de kvalitetsansvariga en nyckelroll i alla livsmedelsproducerande företag. Att satsa på att stärka kvalitetschefen/-ansvarig i sin yrkesroll är att investera i företagets varumärke och framtid.

Anmäl dig

Datum & ort

Ej fastställt

Pris

16800 kr exkl. moms

I priset ingår kursdokumentation, intyg samt kaffe/te, smörgås och lunch samt middag i samband med träff 1. Resor och logi bekostas av respektive deltagare.

Målgrupp
Kvalitetschefer/-ansvariga i livsmedelsföretag som har ett certifierat ledningssystem enligt t.ex. BRC, IFS, ISO 22000 eller FSSC 22000.

Syfte
Syftet med utvecklingsprogrammet är att deltagaren genom kompetenshöjning, erfarenhetsutbyte och personlig utveckling ska bli stärkt och professionell i sin yrkesroll. 

Genom att ha självförtroende i sin yrkesroll kan bättre beslut fattas och man kan lättare motivera andra, såväl ledning som operativ personal.

Innehåll
Under tre tillfällen träffas deltagarna i programmet för att utbyta erfarenheter, förkovra sig i intressanta ämnen och få med sig verktyg för att tillämpa sina kunskaper i den egna verksamheten. Presentationer, övningar och gruppsamtal varvas med föreläsningar. Föreläsningarna kommer att delas in i olika teman. Varje tillfälle kommer att präglas av ett eller två teman. Exempel på teman:

- Processorientering
- Verktyg förbättringsarbete
- Att kommunicera kvalitet internt
- Mål och målformulering
- Värdeskapande internrevision
- Skapa kultur för livsmedelssäkerhet

Under programmet identifieras och behandlas knäckfrågor relaterat till företagets kvalitetsutveckling och deltagarens personliga knäckfrågor i rollen som kvalitetschef/-ansvarig.

Utvecklingsprogram 2018 är planerat enligt följande::
Träff 1 (programstart): mars, Stockholm/Göteborg (kl 10.00 dag 1 till 13.00 dag 2)
Träff 2: maj, Stockholm/Göteborg (heldag) 
Träff 3: augusti-september, Stockholm/Göteborg (heldag)

Komplettera din anmälan med information om din befattning/roll och kort beskrivning av dina arbetsuppgifter.

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.