Riskhantering för teknik/underhåll

Varje livsmedelsföretag behöver ha väl fungerande system för att proaktivt identifiera risker för livsmedelssäkerheten som är förknippade med teknik/underhåll. Riskerna måste styras på ett lämpligt och tillräckligt sätt för att garantera säkra livsmedel. Konsumenterna och kunderna tar det för givet. Flera kunder ställer även krav på teknik/underhåll via olika standarder, t.ex. BRC Food eller FSSC 22000. Det finns en rad olika situationer, händelser och processer som kan göra att faror uppkommer och därmed äventyrar livsmedelssäkerheten, t.ex. i samband med ombyggnationer av lokaler, installation av ny utrustning eller reparationer. För att lyckas krävs att de som arbetar med teknik/underhåll är medvetna om risker för livsmedelssäkerheten förknippade med sitt arbete. De behöver även vara kunniga i lämpliga styrande åtgärder för att hantera riskerna, samt ha förståelse för sin roll i arbetet med HACCP och livsmedelssäkerhet. 

Anmäl dig

Datum & ort

Ej fastställt

Pris

6400 kr exkl. moms

I priset ingår kursdokumentation, kaffe/te, smörgås och lunch.

Erbjudande!
Gå 3 betala för 2!

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som är involverade i arbeten inom teknik och underhåll t.ex. teknik-/underhållspersonal, projektledare för tekniska projekt eller medlem i HACCP-grupp. Den vänder sig även till dig som är entreprenör och utför arbeten på företag i livsmedelsbranschen. 

Syfte
Kursen ska bidra till att öka riskmedvetenheten och förmågan att bidra i att identifiera och hantera risker för livsmedelssäkerheten förknippade med arbeten inom teknik och underhåll, samt öka förståelsen för din roll i arbetet med HACCP och livsmedelssäkerhet. 

Innehåll
- Centrala begrepp och principer
- Hur konsumenten kan skadas eller bli sjuk 
- Olika livsmedelssäkerhetsfaror
- Hur faror kan uppkomma i arbeten/projekt inom teknik och underhåll 
- Konsekvenser av olika risker  
- Metoder för hantering av risker, t.ex. HACCP och FMEA 
- Styrande åtgärder för att hantera risker
- Att hantera och ställa rätt krav på externa entreprenörer 
- HACCP-gruppens och andra nyckelpersoners uppgift och roll
- Analys av företagets verksamhet inom teknik och underhåll

Kursledare
Kursen leds av konsulter som har flera års erfarenhet av arbete med produktsäkerhet och HACCP i livsmedelsföretag.

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.