Riskbaserad revision för inspektörer

I livsmedelsföretag som har verksamheter som innebär en hög risk är det extra viktigt att det finns kunskap om faror och att dessa styrs på ett systematiskt och konsekvent sätt. I EG-förordningar ställs krav på redlighet, livsmedelsföretagens hantering av livsmedel och hygien, samt att de ska ha förfaranden grundade på HACCP. Lagstiftningen, som är målstyrd, medför utrymme för tolkningar. Tillsammans med möjligheterna för flexibilitet ställer detta extra krav på livsmedelsinspektörerna som utför offentlig kontroll. På denna utbildning övar du upp förmågan att på ett riskbaserat och effektivt sätt utföra riskbaserade revisioner på olika typer av livsmedelsföretag.

Anmäl dig

Datum & ort

Ej fastställt

Pris

6800 kr exkl. moms

I priset ingår kursdokumentation, intyg samt kaffe/te, smörgås och lunch.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som är livsmedelsinspektör som utför revisioner av HACCP på livsmedelsföretag.
Det rekommenderas att du som deltagare på utbildningen har grundläggande kunskaper i HACCP och revisionsteknik.

Syfte
Kursens syfte är att öka kunskapen och förmågan att utföra ändamålsenliga revisioner av HACCP-baserade förfaranden hos olika typer av livsmedelsföretag mot kraven i livsmedelslagstiftningen.

Innehåll
- Repetition i revisionsprocess och revisionsmetodik
- Lagkrav relaterat till HACCP-baserade förfaranden (EG-förordningar 852/2004, 2073/2005)
- Centrala begrepp relaterat till HACCP
- Faktiska skillnader mellan lagkrav och frivilliga vägledningar samt standarder
- Planering och förberedelser inför revision av HACCP
- Revision av röda tråden i HACCP
- Att praktiskt bedöma faroanalys, kritiska styrpunkter och andra styrandeåtgärder
- Att praktiskt bedöma livsmedelsföretagarens kompetens inom HACCP
- Att bedöma om krav på dokumentation är uppfyllt
- Att fastställa och formulera iakttagelser och bristande efterlevnad
- Angreppssätt för en ändamålsenlig, riskbaserad och enhetlig revision av HACCP

Under utbildningen varvas föreläsningspass med olika träningar. Träningarna ökar dina färdigheter som revisor av HACCP-baserade förfaranden enligt gällande lagstiftning.

Utbildningen leds av konsulter som har flera års erfarenhet av arbete med livsmedelssäkerhet/HACCP och revisioner av ledningssystem i livsmedelsföretag.

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.