Revisionsteknik för inspektörer

EG-förordningar om offentlig kontroll ställer krav på den offentliga kontrollen av inom livsmedelsområdet. Den innebär krav på tillsynsmyndigheternas kontroller, som delas upp på metoderna inspektion och revision. På denna utbildning lär du dig hur gör ändamålsenliga och effektiva revisioner av livsmedelsföretag.

"Utbildningen gav mig konkreta verktyg för hur jag ska planera och genomföra revision på plats. Den stimulerade till samsyn med andra inspektörer om vilka de största riskerna hos olika verksamheter är för att kunna genomföra riskbaserad revision. Det var en pedagogisk utbildning med exempel som skulle kunna komma från verkliga livet. Utbildningen ger en bra grund för inspektörer att våga börja utföra revisioner på egen hand."

Linda Eliasson Miljöinspektör - Sydnärkes Miljöförvaltning
Anmäl dig

Datum & ort

Ej fastställt

Pris

10200 kr exkl. moms

I priset ingår omfattande kursdokumentation, kursintyg samt kaffe/te, smörgås och lunch.


Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som är livsmedelsinspektör eller chef på behörig myndighet.

Syfte
Utbildningens syfte är att utveckla din kunskap om och förmåga att utföra revisioner mot kraven i gällande livsmedelslagstiftning på rätt sätt.

Innehåll
- Krav på revision i lagstiftningen
- Skillnader på kontrollmetoderna revision och inspektion
- Revisionsteknik – att förbereda, genomföra, rapportera och följa upp en revision
- Frågeteknik – att ställa rätt frågor och på rätt sätt
- Att tänka på vid revision av olika delar av livsmedelslagstiftningen
- Att agera i rollen som revisor
- Träning i att förbereda, genomföra, rapportera och följa upp en revision

Utbildningen leds av konsulter som har flera års erfarenhet av arbete med livsmedelssäkerhet/HACCP och revisioner av ledningssystem i livsmedelsföretag.

Kursen genomförs under 2 heldagar. 

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.