Revisionsteknik för inspektörer

EG-förordningar om offentlig kontroll ställer krav på den offentliga kontrollen av inom livsmedelsområdet. Den innebär krav på tillsynsmyndigheternas kontroller, som delas upp på metoderna inspektion och revision. På denna utbildning lär du dig hur gör ändamålsenliga och effektiva revisioner av livsmedelsföretag.

"Utbildningen ger gedigen kunskap och bra verktyg för hur jag ska planera och genomföra revisioner. Upplägget där teori blandas med hur man ska tänka praktiskt samt övningar gör utbildningen givande. Bergström & Hellqvist har hög kunskapsnivå och har mycket bra kvalitet på sina utbildningar med genomtänkta upplägg och intressant innehåll."

Åsa Lundberg Miljö- och hälsoskyddsinspektör - Örebro kommun
Anmäl dig

Datum & ort

22-23 apr 2020, Stockholm

Pris

6800 kr exkl. moms

I priset ingår omfattande kursdokumentation, kursintyg samt kaffe/te, smörgås och lunch.


Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som är livsmedelsinspektör eller chef på behörig myndighet.

Syfte
Utbildningens syfte är att utveckla din kunskap om och förmåga att utföra revisioner mot kraven i gällande livsmedelslagstiftning på rätt sätt.

Innehåll
- Krav på revision i lagstiftningen
- Skillnader på kontrollmetoderna revision och inspektion
- Revisionsteknik – att förbereda, genomföra, rapportera och följa upp en revision
- Frågeteknik – att ställa rätt frågor och på rätt sätt
- Att tänka på vid revision av olika delar av livsmedelslagstiftningen
- Att agera i rollen som revisor
- Träning i att förbereda, genomföra, rapportera och följa upp en revision

Utbildningen leds av konsulter som har flera års erfarenhet av arbete med livsmedelssäkerhet/HACCP och revisioner av ledningssystem i livsmedelsföretag.

Kursen genomförs under 2 heldagar. 

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.