Nyheternas dag - fokus på nya FSSC 22000 version 5

Det är en ständig utveckling av olika standarder för livsmedelsbranschen. I maj 2019 kommer FSSC 22000 publicera sin nya version av FSSC 22000, version 5 vilken bland annat kommer att ställa krav på tillämpning av nya ISO 22000:2018.  På Nyheternas dag kommer vi fokusera på de nya kraven och hur de kan tillämpas på ett effektivt sätt i er verksamhet. 

Anmäl dig

Datum & ort

Ej fastställt

Pris

2800 kr exkl. moms

Erbjudande!
Gå 3 betala för 2!

På nyheternas dag kommer du att få veta mer om:

- FSSC 22000, version 5  vad är nytt?
- Tilläggskrav i FSSC 22000, version 5 
- ISO 22000:2018 – ny struktur och nya krav
- Nya och förändrade definitioner
- Att tänka på vid tillämpning av nya krav
- Kommande versioner av ISO/TS 22002 för grundförutsättningar
- Aktuellt från FSSC 22000 och övriga certifieringsprogram

Nyheternas dag genomförs kl. 9.30-12.30.

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.