Matallergi och allergikost

Allergi och annan överkänslighet mot födoämnen blir allt vanligare och det kan få katastrofala följder om det går fel. För att säkerställa servering av personer med allergier eller överkänsligheter m.m. krävs god kunskap hos personalen och väl inarbetade rutiner för korrekt märkning, information och kommunikation samt den praktiska livsmedelshanteringen i köken. 

"En utbildning som ökat våra kunskaper i matallergi och specialkost på ett klart och tydligt sätt. Utbildningen har ett genomtänkt upplägg och variation med en föreläsare som gör ämnet lättförståeligt."

Ewa Tärnblom Eriksson Kostchef - Orsa kommun
Anmäl dig

Datum & ort

Ej fastställt

Pris

3000 kr exkl. moms

I priset ingår kursdokumentation, intyg och fika.


Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med livsmedel och specialkoster i restaurang, servicehandel och storhushåll i offentliga miljöer.

Syfte
Utbildningens syfte är att utveckla din kunskap om allergener och specialkost och förutsättningar för en säker hantering av dessa.

Innehåll
- Allergi och överkänslighet mot födoämnen
- Genomgång av de vanligaste allergikosterna och symptom:
- Celiaki/glutenintolerans
- Laktosintolerans
- Mjölkproteinallergi
- Krav på innehållsförteckningar
- Märkning och information
- Rutiner för en säker hantering av specialkoster

Utbildningen genomförs under en halv dag, 4 timmar.

Utbildningen leds av konsulter som har flera års erfarenhet av arbete med livsmedelssäkerhet, specialkoster och HACCP i restaurang/storhushåll samt mindre livsmedelsföretag.

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.