Märkning av livsmedel

Det finns inget fastställt datum för denna kurs. Vi hänvisar till motsvarande utbildning live online. Klicka här.

En korrekt märkning av livsmedel är en grundkomponent för att konsumenter ska känna sig trygga och inte utsättas för faror. Krav på märkning och redlighet regleras i en rad EG-förordningar och nationell lagstiftning. Centralt är att livsmedelsföretaget har tillräcklig kompetens och bra arbetssätt för att säkerställa att märkningen motsvarar innehållet i produkten och lagkraven. Utbildningen behandlar gällande och kommande lagstiftning inom området, t.ex. EU-förordningen om livsmedelsinformation nr 1169/2011.

"Utbildningen gav mig mer kunskap om vad jag får och inte får skriva på etiketterna när jag designar dom. Vad som måste finnas med och varför. Upplägget där föreläsning varvas med övningar som bidrar till erfarenhetsutbyte med andra företag gör utbildningen mycket givande. Utbildaren gjorde ett strålande jobb genom sin kunskap, föreläsningar och att kunna se saker ur flera olika perspektiv. Bergström & Hellqvist har bra och seriösa utbildningar som jag gärna rekommenderar!"

Olivia Byman Marknad - Herrljunga Cider AB
Anmäl dig

Datum & ort

Ej fastställt

Pris

6800 kr exkl. moms

I priset ingår kursdokumentation, intyg samt kaffe/te, smörgås och lunch.

Erbjudande!
Gå 3 betala för 2!


Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill öka dina kunskaper om kraven på märkning av livsmedel. Du kan t.ex. arbeta på ett livsmedelsföretag eller på en kontrollmyndighet.

Syfte
Att utveckla deltagarnas kunskap om lagstiftningens krav på märkning av livsmedel.

Innehåll
- Centrala begrepp relaterat till märkning och livsmedelsinformation
- Livsmedelslagstiftning relaterat till märkning och redlighet
- EU-förordning nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna
- Obligatorisk märkning med fokus på allergener, ursprung, näringsdeklaration samt aromer och tillsatser
- Översikt på frivillig märkning förknippat med näringspåståenden, fri från, spår av och miljömärkning
- Viktiga faktorer för att skapa en korrekt märkning

Föreläsningar varvas med praktiska övningar i att bedöma märkning av produkter.

Utbildningen leds av konsulter med flera års erfarenhet av arbete med livsmedelsrelaterade hälsofaror, märkning och produktsäkerhet/HACCP samt revisioner av ledningssystem i livsmedelsföretag.

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.