Livsmedelshygien i praktiken

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i livsmedelshygien och livsmedelssäkerhet. Efter utbildningen har du kunskaper om de hälsofaror som är typiska i storhushåll och restaurang samt hur de kan förebyggas. Den belyser hur viktig din roll och ditt agerande är i arbetet med livsmedelssäkerhet. Innehållet i kursen har sin utgångspunkt i Livsmedelsverkets rekommendationer för grundkurs i livsmedelshygien.

Anmäl dig

Datum & ort

Ej fastställt

Pris

4800 kr exkl. moms

I priset ingår kursdokumentation, intyg, fika och lunch.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig främst till dig som arbetar med livsmedel i storhushåll och restaurang. 

Syfte
Ge deltagaren kunskaper i livsmedelshygien och hur hälsofaror kan förebyggas i praktiken.

Innehåll
- Centrala begrepp i livsmedelssäkerhet
- Livsmedelsburna hälsofaror – deras spridningsvägar och effekter
- Mikroorganismer som orsakar matförgiftningar
- Att hindra matförgiftningar
- Överkänslighet och livsmedelsallergier
- Grundförutsättningar för säkra livsmedel
- Personlig hygien
- Lagstiftning och ansvarsförhållanden

Utbildningen leds av konsulter som har flera års erfarenhet av arbete med livsmedelssäkerhet och HACCP i restaurang/storhushåll samt mindre livsmedelsföretag.

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.