Intern revision för ISO 22000/FSSC 22000

Interna revisioner är ett krav för att få och bibehålla certifikat enligt ISO 22000 och FSSC 22000. Med rätt utbildning blir interna revisorer förbättringsagenter som driver ledningssystemet och arbetet med livsmedelssäkerhet framåt. För framgångsrika revisioner krävs god kunskap i standarden och i metoder för att förbereda, genomföra, rapportera och följa upp interna revisioner.

"Nu vet vi hur viktigt det är hur man utför revisionen och att det är nästan lika viktig som att man
följer standarderna. Det gäller att få med sig alla och att alla går år rätt håll. Vi fick en bra grund
om hur FSSC 22000 är uppbyggd. Vi fick även mycket tid för lära oss att att hitta i standarderna
och även tips för vad man bör tänka på vid en revision. Det var en väldigt engagerad och
intresserad utbildare som jag fick stort förtroende för. Det var full fart från början till slut.”

Håkan Einarsson Kvalitetschef - AB Åbro Bryggeri
Anmäl dig

Datum & ort

25-26 sep 2018, Malmö
17-18 okt 2018, Stockholm
20-21 nov 2018, Göteborg

Pris

9800 kr exkl. moms

I priset ingår handböckerna Förstå och tillämpa ISO 22000 och Förstå och tillämpa ISO/TS 22002-1, kursdokumentation som är värdefull för den egna revisionsverksamheten, intyg samt kaffe/te, smörgås och lunch.

Erbjudande!
Gå 3 betala för 2!


Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som har eller kommer att ha en nyckelroll i företagets interna revisionsverksamhet t.ex. interna revisorer och kvalitetsansvariga.

Syfte
Utbildningens syfte är att utveckla kunskapen och förmågan att tolka kraven i ISO 22000/FSSC 22000 och att utföra effektiva revisioner.

Innehåll
- ISO 22000 – struktur, innehåll och tolkning
- Ledningssystem för livsmedelssäkerhet
- HACCP, PRP och styrbara PRP
- Revisionsmetodik
- Träningar i att förbereda och planera, genomföra, rapportera
och följa upp en intern revision
- Syftet med och betydelsen av interna revisioner
- Rollen som intern revisor

Kursen leds av konsulter, som har flera års erfarenhet av kvalitetsrevisioner i livsmedelsföretag.

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.