Intern revision för ISO 22000/FSSC 22000

Interna revisioner är ett krav för att få och bibehålla certifikat enligt ISO 22000 och FSSC 22000. Med rätt utbildning blir interna revisorer förbättringsagenter som driver ledningssystemet och arbetet med livsmedelssäkerhet framåt. För framgångsrika revisioner krävs god kunskap i standarden och i metoder för att förbereda, genomföra, rapportera och följa upp interna revisioner.

"Ett väl genomtänkt upplägg gjorde att jag som deltagare snabbt kom in i standarderna och internrevision. Det var en mycket engagerad och positiv utbildare som vägledde oss kring inte bara kraven i standarden utan också i hantverket kring kvalitetsarbete. Genom bra grupparbeten kunde vi omsätta teori till praktik. För det fortsatta arbetet som internrevisor innehåller den pärm som ingår i utbildningen många bra vägledningar som underlättar att komma igång."

Håkan Rådman HSE Manager – HFG Sverige AB
Anmäl dig

Datum & ort

17-18 sep 2019, Malmö
29-30 okt 2019, Stockholm
20-21 nov 2019, Göteborg

Pris

10200 kr exkl. moms

I priset ingår handböckerna Förstå och tillämpa ISO 22000 och Förstå och tillämpa ISO/TS 22002-1, kursdokumentation som är värdefull för den egna revisionsverksamheten, intyg samt kaffe/te, smörgås och lunch.

Erbjudande!
Gå 3 betala för 2!


Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som har eller kommer att ha en nyckelroll i företagets interna revisionsverksamhet t.ex. interna revisorer och kvalitetsansvariga.

Syfte
Utbildningens syfte är att utveckla kunskapen och förmågan att tolka kraven i ISO 22000/FSSC 22000 och att utföra effektiva revisioner.

Innehåll
- ISO 22000 – struktur, innehåll och tolkning
- Ledningssystem för livsmedelssäkerhet
- HACCP, PRP och OPRP
- Revisionsmetodik
- Träningar i att förbereda och planera, genomföra, rapportera
och följa upp en intern revision
- Syftet med och betydelsen av interna revisioner
- Rollen som intern revisor

Kursen leds av konsulter, som har flera års erfarenhet av kvalitetsrevisioner i livsmedelsföretag.

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.