Intern revision för ISO 22000/FSSC 22000

Interna revisioner är ett krav för att få och bibehålla certifikat enligt ISO 22000 och FSSC 22000. Med rätt utbildning blir interna revisorer förbättringsagenter som driver ledningssystemet och arbetet med livsmedelssäkerhet framåt. För framgångsrika revisioner krävs god kunskap i standarden och i metoder för att förbereda, genomföra, rapportera och följa upp interna revisioner.

"Utbildningen gav oss bättre förståelse och förmåga att tolka kraven i FSSC 22000 och en gedigen genomgång inom revisionsteknik. Det har gett oss en god grund för att utföra en mer kvalificerad revision. Utbildningen hade ett perfekt upplägg och bra arbetsmaterial. Det tillsammans med en mycket skicklig, lyhörd, engagerad och underhållande utbildare gjorde utbildningen väldigt givande och rolig. Bergström & Hellqvist lyser av professionalitet och ett brinnande intresse för att lära ut. "

Mikael Hällgren Försäljning – MEETAB
Anmäl dig

Datum & ort

22-23 mar 2023, Stockholm

Pris

14200 kr exkl. moms

I priset ingår kursdokumentation som är värdefull för den egna revisionsverksamheten, intyg samt kaffe/te, smörgås och lunch.

Erbjudande!
Gå 3 betala för 2!


Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som har eller kommer att ha en nyckelroll i företagets interna revisionsverksamhet t.ex. interna revisorer och kvalitetsansvariga.

Syfte
Utbildningens syfte är att utveckla kunskapen och förmågan att tolka kraven i ISO 22000/FSSC 22000 och att utföra effektiva revisioner.

Innehåll
- Syftet med och betydelsen av interna revisioner
- Rollen som intern revisor
- ISO 22000 – struktur, innehåll och tolkning

- Ledningssystem för livsmedelssäkerhet
- HACCP, PRP och OPRP
- Revisionsmetodik
- Träningar i att förbereda och planera, genomföra, rapportera
och följa upp en intern revision

Kursen leds av konsulter, som har flera års erfarenhet av kvalitetsrevisioner i livsmedelsföretag.

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.