Intern revision för ISO 22000/FSSC 22000

Interna revisioner är ett krav för att få och bibehålla certifikat enligt ISO 22000 och FSSC 22000. Med rätt utbildning blir interna revisorer förbättringsagenter som driver ledningssystemet och arbetet med livsmedelssäkerhet framåt. För framgångsrika revisioner krävs god kunskap i standarden och i metoder för att förbereda, genomföra, rapportera och följa upp interna revisioner.

"Utbildningen gav förutom insikt i hur man ska gå tillväga för att för att genomföra en revision och förståelse för hur man kan använda sig av revisionerna för att utveckla sin verksamhet. Blandningen mellan teori och praktiska övningar med verklighetsförankrade exempel gjorde att det blev greppbart och förståeligt. Utbildaren var både kunnig och professionell, och öppnade upp för diskussioner men höll de fortfarande styrda till ämnet. Det var intensiva dagar, men ingenting stressades igenom, utan varje del fick sin tid. Genom att även gå in på frågetekniker och personlighetstyper gav han utbildningen det där lilla extra!"

Louise Sandquist Focus Improvement,
Quality and Process Officer - Unilever BCS Sweden AB
Anmäl dig

Datum & ort

19-20 mar 2019, Stockholm
21-22 maj 2019, Göteborg

Pris

9800 kr exkl. moms

I priset ingår handböckerna Förstå och tillämpa ISO 22000 och Förstå och tillämpa ISO/TS 22002-1, kursdokumentation som är värdefull för den egna revisionsverksamheten, intyg samt kaffe/te, smörgås och lunch.

Erbjudande!
Gå 3 betala för 2!


Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som har eller kommer att ha en nyckelroll i företagets interna revisionsverksamhet t.ex. interna revisorer och kvalitetsansvariga.

Syfte
Utbildningens syfte är att utveckla kunskapen och förmågan att tolka kraven i ISO 22000/FSSC 22000 och att utföra effektiva revisioner.

Innehåll
- ISO 22000 – struktur, innehåll och tolkning
- Ledningssystem för livsmedelssäkerhet
- HACCP, PRP och OPRP
- Revisionsmetodik
- Träningar i att förbereda och planera, genomföra, rapportera
och följa upp en intern revision
- Syftet med och betydelsen av interna revisioner
- Rollen som intern revisor

Kursen leds av konsulter, som har flera års erfarenhet av kvalitetsrevisioner i livsmedelsföretag.

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.