Intern revision för BRC Food

Med rätt utbildning och inställning blir interna revisorer förbättringsagenter som driver arbetet med kvalitet och produktsäkerhet framåt. Interna revisioner är ett krav för att få och bibehålla certifikat enligt BRC Food. För framgångsrika revisioner krävs god kunskap i standarden och i metoder för att förbereda, genomföra, rapportera och följa upp interna revisioner.

"Utbildningen hade en perfekt balans mellan teori och praktik. Jag känner att jag med gott självförtroende kan utföra interna revisioner på egen hand efter endast två intensiva kursdagar. Materialet som delades ut är av mycket hög kvalitet och hjälper mig både att minnas träningsmomenten samt att skapa en djupare teoretisk förståelse av standarden. Trots intensiva dagar var det lätt att hålla koncentrationen med föreläsare av toppklass."

Anna Holmgren Kvalitetschef - Melkers Chark AB
Anmäl dig

Datum & ort

Ej fastställt

Pris

14200 kr exkl. moms

I priset ingår kursdokumentation som är värdefull för den egna revisionsverksamheten, intyg samt kaffe/te, smörgås och lunch.

Erbjudande!
Gå 3 betala för 2!


Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som har eller kommer att ha en nyckelroll i företagets interna revisionsverksamhet t.ex. interna revisorer och kvalitetsansvariga.

Syfte
Utbildningens syfte är att utveckla kunskapen och förmågan att tolka BRC-standardens krav och att utföra effektiva revisioner på ett engagerat sätt.

Innehåll
- Syftet med och betydelsen av interna revisioner
- Rollen som intern revisor
- BRC-standarden – struktur, innehåll och tolkning
- Ledningssystem för livsmedelssäkerhet och kvalitet
- HACCP
- Revisionsmetodik
- Träningar i att förbereda och planera, genomföra, rapportera
och följa upp en intern revision
Kursen genomförs under 2 dagar.

Kursen leds av konsulter, som har flera års erfarenhet av kvalitetsrevisioner i livsmedelsföretag.

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.