Intern revision för BRC Food

Med rätt utbildning och inställning blir interna revisorer förbättringsagenter som driver arbetet med kvalitet och produktsäkerhet framåt. Interna revisioner är ett krav för att få och bibehålla certifikat enligt BRC Food. För framgångsrika revisioner krävs god kunskap i standarden och i metoder för att förbereda, genomföra, rapportera och följa upp interna revisioner.

”Utbildningen gav mig insikt i vad internrevision går ut på. Jag fick större kunskap om BRC och bättre verktyg för hur jag ska prioritera. Kursledaren är kunnig och har stor erfarenhet av att utföra revisioner. Utbildningen har en bra växling mellan teori och praktik och materialet är lagom detaljerat med relevant information.”

Nora Braskén QA Coordinator Customer Support - Lantmännen Cerealia
Anmäl dig

Datum & ort

14-15 mar 2018, Stockholm
18-19 apr 2018, Göteborg

Pris

9800 kr exkl. moms

I priset ingår handboken Förstå och tillämpa BRC Food, kursdokumentation som är värdefull för den egna revisionsverksamheten, intyg samt kaffe/te, smörgås och lunch.

Erbjudande!
Gå 3 betala för 2!


Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som har eller kommer att ha en nyckelroll i företagets interna revisionsverksamhet t.ex. interna revisorer och kvalitetsansvariga.

Syfte
Utbildningens syfte är att utveckla kunskapen och förmågan att tolka BRC-standardens krav och att utföra effektiva revisioner på ett engagerat sätt.

Innehåll
- BRC-standarden – struktur, innehåll och tolkning
- Ledningssystem för livsmedelssäkerhet och kvalitet
- HACCP
- Revisionsmetodik
- Träningar i att förbereda och planera, genomföra, rapportera
och följa upp en intern revision
- Syftet med och betydelsen av interna revisioner
- Rollen som intern revisor

Kursen leds av konsulter, som har flera års erfarenhet av kvalitetsrevisioner i livsmedelsföretag.

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.