Inspiration i matsäkerhet

Behöver du få inspiration och fräscha upp dina kunskaper i livsmedelshygien är detta utbildningen för dig! Utbildningen ger dig möjlighet att repetera dina kunskaper i livsmedelshygien och hälsofaror som är typiska i storhushåll/restauranger och mindre livsmedelsföretag. Särskilt fokus läggs på hur risker och faror kan förebyggas. Utbildningen ger dig inspiration och belyser hur viktig din roll och ditt agerande är i arbetet med matsäkerhet.

Anmäl dig

Datum & ort

Ej fastställt

Pris

3000 kr exkl. moms

I priset ingår kursdokumentation, intyg och fika.

Erbjudande!
Gå 3 betala för 2!


Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med livsmedel i, t.ex. storhushåll, restaurang, café, servicehandel och andra livsmedelsföretag.

Syfte
Ge repetition och den senaste kunskapen i livsmedelshygien och ge inspiration i det viktiga matsäkerhetsarbetet.

Innehåll
- Centrala begrepp
- Livsmedelsburna hälsofaror – deras spridningsvägar och effekter
- Mikroorganismer som orsakar matförgiftningar
- Överkänslighet och livsmedelsallergier
- Grundförutsättningar för säkra livsmedel
- Personlig hygien
- Inspiration och metoder för att höja nivån i matsäkerhetsarbetet
- Kultur för matsäkerhet

Utbildningen genomförs live online under en halvdag, kl 8.30-12.00.

Utbildningen leds av konsulter som har flera års erfarenhet av arbete med livsmedelssäkerhet och HACCP i restaurang/storhushåll samt mindre livsmedelsföretag.

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.