Inspiration i livsmedelshygien

Behöver du få inspiration och fräscha upp dina kunskaper i livsmedelshygien är detta utbildningen för dig! Utbildningen ger dig möjlighet att repetera dina kunskaper i livsmedelshygien och hälsofaror som är typiska i storhushåll/restauranger och mindre livsmedelsföretag. Särskilt fokus läggs på hur risker och faror kan förebyggas. Utbildningen ger dig inspiration och belyser hur viktig din roll och ditt agerande är i arbetet med livsmedelssäkerhet.

Anmäl dig

Datum & ort

Ej fastställt

Pris

1600 kr exkl. moms

I priset ingår kursdokumentation, intyg och fika.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med livsmedel i, t.ex. storhushåll, restaurang, café, servicehandel och andra livsmedelsföretag.

Syfte
Ge repetition och den senaste kunskapen i livsmedelshygien och ge inspiration i det viktiga livsmedelssäkerhetsarbetet.

Innehåll
- Centrala begrepp i livsmedelssäkerhet
- Livsmedelsburna hälsofaror – deras spridningsvägar och effekter
- Mikroorganismer som orsakar matförgiftningar
- Överkänslighet och livsmedelsallergier
- Grundförutsättningar för säkra livsmedel
- Personlig hygien
- Lagstiftning och ansvarsförhållanden
- Inspiration och metoder för att höja nivån i livsmedelssäkerhetsarbetet

Utbildningen genomförs under en halvdag, 4 timmar.

Utbildningen leds av konsulter som har flera års erfarenhet av arbete med livsmedelssäkerhet och HACCP i restaurang/storhushåll samt mindre livsmedelsföretag.

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.