Hälsofaror i livsmedel

Grunden för att kunna garantera säkra livsmedel är kunskap! Det innebär att ha god kunskap om bl.a. vilka faror och processer som kan resultera i att ett livsmedel blir farligt för konsumenten. Med kunskap kan hälsofaror förebyggas och styras på rätt sätt i ett livsmedelsföretag. Livsmedelslagstiftningen anger skyldigheten hos såväl kontrollmyndighet som livsmedelsföretag att besitta kunskaper om relevanta hälsofaror. På denna faktamatade utbildning får du gedigen kunskap om bl.a. förekomst av och egenskaper hos mikrobiologiska och kemiska hälsofaror (inkl. allergener), samt vilka styrande åtgärder som livsmedelsföretag kan använda för att styra olika faror. Fakta på utbildningen grundar sig i vetenskapliga referenser, som du får med dig hem som ett stöd i fortsatt kunskapsuppbyggnad.

”Utbildningen var mycket givande och gav fördjupad kunskap inom ett ämne jag tidigare läst. Upplägget gav gott om utrymme för givande diskussioner och åsiktsutbyte. Det är en kompetent och kunnig föreläsare. Kursmaterialet är omfattande och bra att ta med hem. Bergström & Hellqvist har kompetenta föreläsare som verkar vara genuint intresserade av ämnet. Bergström & Hellqvist ger alltid bra valuta för pengarna och är ett tryggt och säkert val vid kompetensutveckling.”

Elin Karlsson - Livsmedelsinspektör Örebro kommun
Anmäl dig

Datum & ort

Ej fastställt

Pris

6400 kr exkl. moms

I priset ingår omfattande kursdokumentation, intyg samt kaffe/te, smörgås och lunch.

Erbjudande!
Gå 3 betala för 2!


Målgrupp
 
Utbildningen vänder sig till dig som är livsmedelsinspektör eller dig som arbetar med livsmedelssäkerhet och HACCP inom livsmedelsindustri, restaurang eller butik. 

Syfte
Utbildningens syfte är att utveckla din kunskap om livsmedelsrelaterade hälsofaror och riskbedömning, med fokus på mikrobiologiska och kemiska hälsofaror (inklusive allergener).

Innehåll
- Grunderna i olika livsmedels sammansättning - varför är vissa livsmedel förknippade med vissa hälsofaror?
- Risklivsmedel och riskprocesser
- Mikrobiologiska hälsofaror – egenskaper och medicinska symtom
- Kemiska hälsofaror – egenskaper och medicinska symtom
- Allergener - egenskaper och medicinska symtom
- Hälsofaror förknippade med olika råvaror
- Statistik över förekomst av olika hälsofaror och sjukdomsutbrott
- Källor för vidare fördjupning

Utbildningen leds av konsulter med akademisk examen inom livsmedel och som har flera års erfarenhet av arbete med livsmedelsrelaterade hälsofaror och produktsäkerhet/HACCP samt revisioner av ledningssystem i livsmedelsföretag.

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.