HACCP i praktiken

Att våra produkter är säkra är väl självklart!? Kunder, myndigheter och enskilda konsumenter skärper sina krav på att livsmedel ska vara garanterat säkra. För ett livsmedelsföretag är det viktigt att känna trygghet internt och kunna bevisa för omvärlden att man styr och kontrollerar riskerna för livsmedelssäkerheten, så att enbart säkra livsmedel levereras till kunderna. I praktiken innebär det att företaget måste ha ett väl fungerande kontrollsystem, som bygger på principerna enligt HACCP. För ett väl fungerande HACCP-system krävs att det finns kunniga medarbetare i organisationen som är medvetna om risker för livsmedelssäkerheten och att de bidrar aktivt. 

"Kursledaren guidade oss genom såväl teori som praktiska övningar och gav exempel från verkligheten. Med detta i ryggen kunde vi direkt efter kursen sätta igång vårt arbete med att upprätta vårt egenkontrollprogram. Med hjälp av materialet vi fick med oss från kursen har vi på egen hand kunnat fördjupa oss i specifika frågeställningar. Vi var alla mycket nöjda med utbildningen."

Susanna Moore Marknadschef - Swebake AB
Anmäl dig

Datum & ort

13 mar 2018, Malmö
24 apr 2018, Stockholm

Pris

5400 kr exkl. moms

I priset ingår kursdokumentation, kaffe/te, smörgås och lunch.

Erbjudande!
Gå 3 betala för 2!


Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som har eller kommer att ha en roll i arbetet med att upprätta, driva eller utveckla ett kontrollsystem enligt HACCP, t.ex. medlem i HACCP-grupp eller chefer inom olika funktioner såsom inköp, underhåll och produktutveckling.

Syfte
Kursen ska ge kunskap om principerna i HACCP och hur de kan tillämpas på ett praktiskt och effektivt sätt.

Innehåll
- Centrala begrepp i HACCP
- HACCP-principerna 
- innehåll och tillämpning
- Grundförutsättningar som stödjer HACCP-systemet
- Introduktion i livsmedelsburna hälsofaror
- Faroanalys och riskbedömning
- Metoder för val av kritiska styrpunkter, CCP
- Metoder för övervakning och styrning av CCP
- Hantering av avvikelser i CCP
- Validering och verifiering av HACCP-system
- Att skapa ett levande HACCP-system
- HACCP-gruppens uppgift och roll

Kursledare
Kursen leds av konsulter som har flera års erfarenhet av arbete med livsmedelssäkerhet och HACCP i livsmedelsföretag.

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.