HACCP för restaurang & storhushåll

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om hur ett HACCP-system byggs upp, implementeras och hålls levande. Innehållet i kursen är anpassat för restaurang och storhushåll. För att öka dina färdigheter varvas föreläsningarna med praktiska övningar. Efter utbildningen kan du vara en värdefull resurs och drivkraft i företagets HACCP-system och arbete med livsmedelssäkerhet.

Anmäl dig

Datum & ort

Ej fastställt

Pris

4800 kr exkl. moms

I priset ingår kursdokumentation, intyg, fika och lunch.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som har en nyckelroll i att leda företagets arbete med faroanalyser och HACCP. Du bör ha grundläggande kunskaper i livsmedelshygien och livsmedelssäkerhet, motsvarande vår utbildning Livsmedelshygien i praktiken.


Syfte

Att dig grundläggande kunskaper om hur ett HACCP-system byggs upp, implementeras och hålls levande i restaurang och storhushåll.

Innehåll
- Centrala begrepp i HACCP
- Grundförutsättningar som stödjer HACCP-systemet
- HACCP-principerna – innehåll och tillämpning
- HACCP-gruppens uppgift, roll och arbetssätt
- Hälsofaror och deras effekter
- Flödesschema
- Faroanalys – att beskriva och bedöma hälsofaror
- Metoder för val av kritiska styrpunkter, CCP
- Metoder för övervakning och styrning av CCP
- Åtgärdsplan vid avvikelser i CCP
- Verifiering och validering av HACCP-system
- Krav på dokumentation och dokumentstyrning
- Att skapa och upprätthålla ett levande HACCP-system

Utbildningen leds av konsulter som har flera års erfarenhet av arbete med livsmedelssäkerhet och HACCP i restaurang/storhushåll samt mindre livsmedelsföretag.

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.