HACCP för inspektörer

Livsmedelslagstiftningen, som utgår från EG-förordningar, ställer större krav på livsmedelsföretagens hantering av livsmedel och hygien samt egenkontroll. Bland annat ska egenkontrollen baseras på HACCP-principerna. Dessutom har lagstiftningen medfört ett större utrymme för egen tolkning och en ökad flexibilitet.

Anmäl dig

Datum & ort

Ej fastställt

Pris

4800 kr exkl. moms

I priset ingår kursdokumentation, kaffe/te, smörgås och lunch.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som är livsmedelsinspektör eller chef på behörig myndighet. 

Syfte
Utbildningen utvecklar din kunskap om HACCP-principerna och ger förståelse för hur principerna bör tillämpas och bedömas, med fokus på faroanalysen. 

Innehåll
- HACCP – bakgrund, principer och centrala begrepp
- HACCP i livsmedelslagstiftningen och tolkning av flexibilitet
- Faroanalys
- Metoder för att identifiera CCP
- Bedömning av valet av CCP
- Metoder för övervakning och styrning av CCP inkl. korrigerande åtgärder
- Rutiner för verifiering och validering av HACCP-system
- Att tänka på vid revision av HACCP-system

Kursen leds av konsulter som har flera års erfarenhet av arbete med produktsäkerhet och HACCP i livsmedelsföretag.

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.