FSSC 22000 för interna revisorer

De interna revisionerna är en central motor i ett ledningssystem enligt FSSC 22000. Revisionerna bekräftar och bidrar till att förbättra ledningssystemet och tillämpningen av kraven. Certifieringsprogrammet FSSC 22000, som bygger på ISO 22000 och ISO/TS 22002-1 används allt mer i livsmedelsbranschen som ett verktyg för att garantera säkra livsmedel. Utbildningen vänder sig till dig som har kunskap i revisionsteknik och som behöver lära dig mer om FSSC 22000 i rollen som intern revisor.

Anmäl dig

Datum & ort

Ej fastställt

Pris

5400 kr exkl. moms

I priset ingår omfattande kursdokumentation, intyg samt kaffe/te, smörgås och lunch.

Erbjudande!
Gå 3 betala för 2!

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som har en nyckelroll i företagets interna revisionsverksamhet. Du är  t.ex. intern revisor, kvalitetsansvarig, koordinator för interna revisioner eller ledare för livsmedelssäkerhetsgrupp.

Syfte
Syftet med utbildningen är att öka kunskapen och förmågan att tolka FSSC 22000 samt fokusera rätt vid revisioner av ledningssystem för livsmedelssäkerhet. 

Innehåll
- Vad är FSSC 22000 – bakgrund och skillnader mot andra standarder
- Centrala begrepp
- ISO 22000 – struktur, innehåll och tolkning 
- ISO/TS 22002-1 – struktur, innehåll och tolkning
- Ledningssystem och grundförutsättningar för livsmedelssäkerhet
- Revisionens och revisorns roll samt revisionsprocessen 
- Att tänka på vid revision av olika funktioner och processer
- Träning i förberedelser och bedömning av revisionssituationer

Kursen leds av konsulter, som har flera års erfarenhet av kvalitetsrevisioner i livsmedelsföretag.

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.