Förstå och tillämpa ISO/TS 22002-1

Det finns inget fastställt datum för denna kurs. Vi hänvisar till utbildningen i FSSC 2200 live onlineKlicka här.

ISO/TS 22002-1 innehåller krav på grundförutsättningar för livsmedelssäkerhet i livsmedelstillverkande företag. Det är en specifikation som definierar nivåkrav för grundförutsättningar som saknas i ISO 22000 och den är tänkt att användas tillsammans med ISO 22000. Certifieringsprogrammet FSSC 22000 som är initierat av Foundation for Food Safety Certification bygger på certifiering mot ISO 22000 tillsammans med ISO/TS 22002-1. På utbildningen ger vi dig en god kunskap i ISO/TS 22002-1 och vad som är viktigt att tänka på när de tillämpas tillsammans med ISO 22000 i ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet. 

För den som önskar veta mer om certifieringsmöjligheterna inom FSSC 22000 och dess krav på ledningssystem för livsmedelssäkerhet rekommenderas att du kompletterar denna utbildning med halvdagsutbildningen Förstå och tillämpa ISO 22000. Denna kombination kallas för Förstå och tillämpa FSSC 22000.

Anmäl dig

Datum & ort

Ej fastställt

Pris

5200 kr exkl. moms

I priset ingår handboken Förstå och tillämpa ISO/TS 22002-1, kursintyg samt kaffe/te och smörgås.

Erbjudande!
Gå 3 betala för 2!

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som har en central roll i arbetet med livsmedelssäkerhet och kvalitet. Seminariet är även lämpligt för företagsledningen.

Syfte
Ge deltagaren en god kunskap i ISO/TS 22002-1 och idéer till hur kraven kan omsättas i verksamheten och ledningssystemet för livsmedelssäkerhet. 

Innehåll
- ISO/TS 22002-1 – bakgrund och användningsområde
- ISO/TS 22002-1 – översikt och centrala begrepp
- Kravelement - tolkning och tillämpning
- Krav på grundförutsättningar i ISO 22000
- Krav på omarbetning, återkallning, lagerhantering, märkning och säkerhet
- Att framgångsrikt etablera rutiner och program för krav i ISO/TS 22001-1
- Skillnader och likheter med BRC/IFS
- Certifiering enligt ISO 22000 och ISO/TS 22002-1 genom FSSC 22000

Utbildningen genomförs under en halv dag.

Utbildningen leds av konsulter som har flera års erfarenhet av arbete med livsmedelssäkerhet/HACCP och kvalitetsledningssystem i livsmedelsföretag.

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.