Förstå och tillämpa ISO 22000

Det finns inget fastställt datum för denna kurs. Vi hänvisar till utbildningen i FSSC 2200 live online. Klicka här.

ISO 22000 Ledningssystem för livsmedelssäkerhet tillämpas av olika företag i hela livsmedelskedjan. Standardens fokus är att integrera livsmedelssäkerhet i styrningen av verksamheten så att det blir en naturlig del. ISO 22000 bidrar till struktur och systematik i HACCP-systemet och i de övriga arbetssätten som relaterar till produktsäkerhet. På utbildningen ger vi dig en god kunskap i den nya standarden och vad som är viktigt att tänka på när den tillämpas i ett livsmedelsföretag. 

Anmäl dig

Datum & ort

Ej fastställt

Pris

7200 kr exkl. moms

I priset ingår handboken Förstå och tillämpa ISO 22000, kursintyg samt kaffe/te, smörgås och lunch.

Erbjudande!
Gå 3 betala för 2!

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som har en central roll i arbetet med livsmedelssäkerhet. Seminariet är även lämpligt för företagsledningen.

Syfte
Ge deltagaren en god kunskap i ISO 22000 och idéer till hur kraven kan omsättas i praktiken.

Innehåll
- Bakgrund och utveckling
- ISO 22000:2018 – översikt och centrala begrepp
- Kravelement i ISO 22000 - tolkning och tillämpning
- Ledarskap och riskhantering
- HACCP, PRP och OPRP
- Metoder för verifiering och validering 
- Certifiering enligt ISO 22000
- Framgångsrik implementering av ISO 22000

Utbildningen leds av konsulter som har flera års erfarenhet av arbete med produktsäkerhet/HACCP och ledningssystem i livsmedelsföretag.

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.