Förstå och tillämpa IFS Food

Det finns inget fastställt datum för denna kurs. Vi hänvisar till motsvarande utbildning live online. Klicka här.

Marknadens krav på garantier och system för livsmedelssäkerhet och produktkvalitet ökar. Flera dagligvarukedjor betraktar idag IFS Food som ett baskrav på sina leverantörer. På utbildningen ger vi dig en god kunskap i IFS Food och hur centrala krav kan tillämpas i praktiken för att skapa värde och affärsnytta.  

Anmäl dig

Datum & ort

Ej fastställt

Pris

11800 kr exkl. moms

I priset ingår kursdokumentation, intyg, kaffe/te, smörgås och lunch.

Erbjudande!
Gå 3 betala för 2!


Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som har en central roll i arbetet med livsmedelssäkerhet och kvalitet, t.ex. kvalitetschef, kvalitetssamordnare, produktionschef, arbetsledare och intern revisor.

Syfte
Ge deltagaren kunskap om kraven i IFS Food och hur den framgångsrikt kan tillämpas i den egna verksamheten.

Innehåll
- Centrala begrepp i IFS Food
- IFS Food - innehåll, tolkning och tillämpning
- Högsta ledningens ansvar och roll
- Hantering av resurser och personal
- Grundförutsättningar för tillverkning av säkra produkter
- HACCP
- Ledningssystem för livsmedelssäkerhet och kvalitet
- Styrning av processer och produkter
- Mätning, analys och förbättring - process och metoder
- Säkerhetsaspekter
- Förutsättningar för framgångsrik implementering av IFS Food

Utbildningen genomförs under 2 dagar.

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.