Förstå och tillämpa FSSC 22000

Certifieringsprogrammet FSSC 22000 som är initierat av Foundation for Food Safety Certification bygger på certifiering mot ISO 22000 tillsammans med ISO/TS 22002-1. Genom FSSC 22000 får livsmedelsindustrin ytterligare alternativ för certifiering av ledningssystem och grundförutsättningar för livsmedelssäkerhet som accepteras på marknaden. På utbildningen ger vi dig en god kunskap i ISO 22000, ISO/TS 22002-1 samt tilläggskraven i FSSC 22000 och vad som är viktigt att tänka på när de tillämpas i ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet.

Utbildningen har en bra mix av genomgång av krav i standarden, diskussioner, frågeställningar och grupparbeten. Det tillsammans med en mycket engagerad och kunnig utbildare som hjälper till att översätta kraven i standarden till exempel i praktiken gör utbildningen givande. Utbildaren lyckas behålla full uppmärksamhet och engagemang hos alla i gruppen genom hela utbildningen.

Ernst Cohen QEHS Manager - Paulig Risenta AB
Anmäl dig

Datum & ort

Ej fastställt

Pris

11800 kr exkl. moms

I priset ingår handböckerna Förstå och tillämpa ISO 22000 och Förstå och tillämpa ISO/TS 22002-1, kursintyg samt kaffe/te och smörgås.

Erbjudande!
Gå 3 betala för 2!


Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som har en central roll i arbetet med livsmedelssäkerhet. Det är även lämpligt för företagsledningen.

Syfte
Ge deltagaren en god kunskap i ISO 22000 och ISO/TS 22002-1 och idéer till hur kraven kan omsättas i praktiken och i ledningssystemet för livsmedelssäkerhet. 

Innehåll
- ISO 22000:2018 – bakgrund och användningsområde
- ISO 22000:2018 – översikt och centrala begrepp
- Kravelement i ISO 22000 - tolkning och tillämpning
- HACCP, PRP och OPRP
- Metoder för validering och verifiering
- Krav på grundförutsättningar 
- ISO/TS 22002-1 – bakgrund och användningsområde
- ISO/TS 22002-1 – översikt och centrala begrepp
- Kravelement i ISO/TS 22002-1 - tolkning och tillämpning
- Krav på omarbetning, återkallning, lagerhantering, märkning och säkerhet
- Tilläggskaven i FSSC 22000, bl.a. riskhantering matbedrägeri och sabotage
- Skillnader och likheter med andra certifieringsprogram

- Certifiering enligt ISO 22000 och/eller FSSC 22000
- Framgångsrik implementering

Utbildningen genomförs under 2 dagar.

Utbildningen leds av konsulter som har flera års erfarenhet av arbete med livsmedelssäkerhet/HACCP och kvalitetsledningssystem i livsmedelsföretag.

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.