Förstå och tillämpa FSSC 22000

Det finns inget fastställt datum för denna kurs. Vi hänvisar till motsvarande utbildning live online. Klicka här.

Certifieringsprogrammet FSSC 22000 som är initierat av Foundation for Food Safety Certification bygger på certifiering mot ISO 22000 tillsammans med ISO/TS 22002-1. Genom FSSC 22000 får livsmedelsindustrin ytterligare alternativ för certifiering av ledningssystem och grundförutsättningar för livsmedelssäkerhet som accepteras på marknaden. På utbildningen ger vi dig en god kunskap i ISO 22000, ISO/TS 22002-1 samt tilläggskraven i FSSC 22000 och vad som är viktigt att tänka på när de tillämpas i ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet.

Utbildningen har en bra mix av genomgång av krav i standarden, diskussioner, frågeställningar och grupparbeten. Det tillsammans med en mycket engagerad och kunnig utbildare som hjälper till att översätta kraven i standarden till exempel i praktiken gör utbildningen givande. Utbildaren lyckas behålla full uppmärksamhet och engagemang hos alla i gruppen genom hela utbildningen.

Ernst Cohen QEHS Manager - Paulig Risenta AB
Anmäl dig

Datum & ort

Ej fastställt

Pris

11800 kr exkl. moms

I priset ingår handböckerna Förstå och tillämpa ISO 22000 och Förstå och tillämpa ISO/TS 22002-1, kursintyg samt kaffe/te och smörgås.

Erbjudande!
Gå 3 betala för 2!


Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som har en central roll i arbetet med livsmedelssäkerhet. Det är även lämpligt för företagsledningen.

Syfte
Ge deltagaren en god kunskap i ISO 22000 och ISO/TS 22002-1 och idéer till hur kraven kan omsättas i praktiken och i ledningssystemet för livsmedelssäkerhet. 

Innehåll
- ISO 22000:2018 – bakgrund och användningsområde
- ISO 22000:2018 – översikt och centrala begrepp
- Kravelement i ISO 22000 - tolkning och tillämpning
- HACCP, PRP och OPRP
- Metoder för validering och verifiering
- Krav på grundförutsättningar 
- ISO/TS 22002-1 – bakgrund och användningsområde
- ISO/TS 22002-1 – översikt och centrala begrepp
- Kravelement i ISO/TS 22002-1 - tolkning och tillämpning
- Krav på omarbetning, återkallning, lagerhantering, märkning och säkerhet
- Tilläggskaven i FSSC 22000, bl.a. riskhantering matbedrägeri och sabotage
- Skillnader och likheter med andra certifieringsprogram

- Certifiering enligt ISO 22000 och/eller FSSC 22000
- Framgångsrik implementering

Utbildningen genomförs under 2 dagar.

Utbildningen leds av konsulter som har flera års erfarenhet av arbete med livsmedelssäkerhet/HACCP och kvalitetsledningssystem i livsmedelsföretag.

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.