Förstå och tillämpa BRC Food

Det finns inget fastställt datum för denna kurs. Vi hänvisar till motsvarande utbildning live online. Klicka här.

Larmen om mat som skadar eller gör konsumenter sjuka syns nästan dagligen i massmedia. Kraven på att konsumenten ska få säkra livsmedel av utlovad kvalitet ökar från såväl myndigheter som marknaden. I takt med denna utveckling har det utvecklats standarder för livsmedelssäkerhet och produktkvalitet. BRCGS Global Standard for Food Safety (BRC Food) är en standard som flera av de stora dagligvarukedjorna i Sverige och Europa idag har som baskrav på sina leverantörer av egna märkesvaror. På utbildningen ger vi dig en god kunskap i BRC Food och hur centrala krav kan tillämpas i praktiken.

"Utbildningen ger övergripande och djupare förståelse för BRC Food. En gedigen utbildning som kombinerade komplexa krav/moment med relevanta praktiska övningar som väl speglar verkligheten och utmaningarna i dagens livsmedelsföretag. Den ger ett perspektiv på och verktyg för att lösa och möta food safety frågeställningar på vår anläggning."

Thomas Nilsson Senior Site Quality Coordinator - Arla Foods Linköping Dairy
Anmäl dig

Datum & ort

Ej fastställt

Pris

11800 kr exkl. moms

I priset ingår handboken Förstå och tillämpa BRC Food, intyg, kaffe/te, smörgås och lunch.

Erbjudande!
Gå 3 betala för 2!


Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som har en central roll i arbetet med livsmedelssäkerhet och kvalitet, t.ex. kvalitetschef, kvalitetssamordnare, produktionschef, arbetsledare och intern revisor.

Syfte
Ge deltagaren kunskap om BRCGS Global Standard for Food Safety (utgåva 8) och förutsättningar för hur den framgångsrikt kan tillämpas i den egna verksamheten.

Innehåll
- Centrala begrepp i BRC Food
- BRC-standarden - innehåll, tolkning och tillämpning
- Högsta ledningens uppgift och roll
- Ständiga förbättringar - process och metoder
- HACCP
- Ledningssystem för livsmedelssäkerhet och kvalitet
- Grundförutsättningar för tillverkning av säkra produkter
- Styrning av processer och produkter samt personalrutiner
- Förutsättningar för framgångsrik implementering av BRC

Utbildningen genomförs under 2 dagar.

Utbildningen leds av konsulter som har flera års erfarenhet av arbete med BRC-standarden och kvalitetsutveckling i livsmedelsföretag.

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.