Fördjupning i revisionsteknik

I rollen som inspektör kan det vara stimulerande att få inspiration och nya infallsvinklar på sitt arbetssätt. Hur kan jag förbättra min revisionsteknik? Hur kan vi lösa knäckfrågor i våra revisioner? Hur tänker och arbetar inspektörer på andra kommuner/kontrollmyndigheter? Under en stimulerande dag fördjupas din kunskap i revisionsteknik och vi skapar underlag för ökad effektivitet och träffsäkerhet inför kommande revisioner.

Anmäl dig

Datum & ort

Ej fastställt

Pris

4800 kr exkl. moms

I priset ingår kursdokumentation, intyg samt kaffe/te och lunch.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som är inspektör och har genomgått utbildning i revisionsteknik.

Syfte
Utbildningens syfte är att fördjupa dina kunskaper i revisionsteknik och ge inspiration och idéer för hur revisioner inom den offentliga kontrollen kan utvecklas.

Innehåll
- Rollen som revisor
- Att trimma revisionsprocessen
- Att fördjupa revisionstekniken
- Uppföljning och analys av utförda revisioner
- Erfarenhetsutbyte om framgångsfaktorer och knäckfrågor
- Övning i att analysera revisionssituationer inkl. rollspel

Upplägget omfattar diskussion, övning och strukturerat erfarenhetsutbyte samt kortare föreläsningspass och rollspel.

Utbildningen leds av konsulter som har flera års erfarenhet av arbete med produktsäkerhet/HACCP och revisioner av ledningssystem i livsmedelsföretag.

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.