Fördjupning i HACCP

Det finns inget fastställt datum för denna kurs. Vi hänvisar till motsvarande utbildning live online. Klicka här.

Att livsmedel alltid ska vara säkra för konsumtion, är självklart för såväl kunderoch konsumenter som för myndigheter. Misslyckas man som företag med att uppfylla denna självklarhet, kan det få ödesdigra konsekvenser för både konsument och det egna företaget. HACCP är den metodik som används för att hantera risker för livsmedelssäkerheten och det är ett grundelement i de olika standarderna för livsmedelsbranschen, t.ex. ISO 22000, FSSC 22000, BRC Food och IFS Food. För att bli det effektiva verktyget för att hantera riskerna för livsmedelssäkerheten, gäller det att HACCP-metodiken tillämpas på rätt sätt och av kompetenta personer. På denna kurs får du lära dig hur ett HACCP-system skapas, organiseras, leds, följs upp och utvecklas.

"Kursen gav mig väldigt bra tips för hur vi kan förbättra vårt HACCP-system. Jag fick bättre förståelse för betydelsen av övervakning samt en fördjupning i verifiering och validering. Vi fick användbara exempel/mallar samt praktiska metoder som man kan anpassa till sitt specifika fall. Utbildaren är mycket engagerad, trevlig och dynamisk och bidrar till en öppen diskussion."

Cyndi Sabag Kvalitetskoordinator - Norrmejerier
Anmäl dig

Datum & ort

Ej fastställt

Pris

12400 kr exkl. moms

I priset ingår kursdokumentation, kaffe/te, smörgås och lunch.

Erbjudande!
Gå 3 betala för 2!


Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till dig som är ledare för HACCP-grupp eller livsmedelssäkerhetsgrupp, eller andra personer med en nyckelfunktion i arbetet med HACCP.

Syfte
Kursen ska ge en fördjupad kunskap om HACCP och utveckla förmågan att tillämpa HACCP-metodikens delar.

Innehåll
- Centrala begrepp i HACCP
- HACCP enligt Codex Alimentarius och i olika standarder
- Livsmedelsburna hälsofaror och deras effekter
- Grundförutsättningar som stödjer HACCP-systemet
- Faroanalys med rätt fokus och faktaunderlag
- Metoder för riskbedömning
- Styrande åtgärder för att hantera faror
- Metoder för att identifiera kritiska styrpunkter, CCP
- Metoder för övervakning och styrning av CCP
- Hantering av avvikelser i CCP
- Validering – syfte, innebörd och arbetssätt
- Verifiering – syfte, innebörd och arbetssätt
- Att skapa ett levande HACCP-system
- HACCP-gruppens uppgift och roll
- Arbetssätt och underlag för utveckling av HACCP-systemet
- Att organisera och leda arbetet med HACCP
- Intern och extern kommunikation relaterat till HACCP

Utbildningen har ett varierat upplägg, där föreläsningspass varvas med övningar och diskussioner.

Kursen omfattar 2 dagar. 

Kursledare
Kursen leds av konsulter som har flera års erfarenhet av arbete med livsmedelssäkerhet och HACCP i livsmedelsföretag.

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.