Fördjupning i HACCP

Att livsmedel alltid ska vara säkra för konsumtion, är självklart för såväl kunderoch konsumenter som för myndigheter. Misslyckas man som företag med att uppfylla denna självklarhet, kan det få ödesdigra konsekvenser för både konsument och det egna företaget. HACCP är den metodik som används för att hantera risker för livsmedelssäkerheten och det är ett grundelement i de olika tandarderna för livsmedelsbranschen, t.ex. ISO 22000, FSSC 22000, BRC-standardenoch IFS Food. För att bli det effektiva verktyget för att hantera riskerna för livsmedelssäkerheten, gäller det att HACCP-metodiken tillämpas på rätt sätt och av kompetenta personer. På denna kurs får du lära dig hur ett HACCP-system skapas, organiseras, leds, följs upp och utvecklas.

”Med Bergström & Hellqvist kan man alltid vara säker på en professionell och intressant utbildning. Kursen innehåller mycket bra information om HACCP i teorin och praktiken. De praktiska övningarna blir som ett kvitto på om man har förstått rätt eller om något fortfarande är oklart. Trevligt upplägg med ett mindre antal deltagare vilket ger utrymme för diskussioner och möjlighet att lära sig av varandras erfarenheter. Utbildaren är skicklig på att lära ut HACCP på ett tydligt, strukturerat och underhållande sätt."

Anna Alftenius Quality Coordinator - Almondy AB
Anmäl dig

Datum & ort

6-7 dec 2018, Stockholm
27-28 feb 2019, Göteborg
28-29 mar 2019, Malmö
23-24 maj 2019, Stockholm

Pris

8800 kr exkl. moms

I priset ingår kursdokumentation, kaffe/te, smörgås och lunch.

Erbjudande!
Gå 3 betala för 2!


Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till dig som är ledare för HACCP-grupp eller livsmedelssäkerhetsgrupp, eller andra personer med en nyckelfunktion i arbetet med HACCP.

Syfte
Kursen ska ge en fördjupad kunskap om HACCP och utveckla förmågan att tillämpa HACCP-metodikens delar.

Innehåll
- Centrala begrepp i HACCP
- HACCP enligt Codex Alimentarius och i olika standarder
- Livsmedelsburna hälsofaror och deras effekter
- Grundförutsättningar som stödjer HACCP-systemet
- Faroanalys med rätt fokus och faktaunderlag
- Metoder för riskbedömning
- Styrande åtgärder för att hantera faror
- Metoder för att identifiera kritiska styrpunkter, CCP
- Metoder för övervakning och styrning av CCP
- Hantering av avvikelser i CCP
- Validering – syfte, innebörd och arbetssätt
- Verifiering – syfte, innebörd och arbetssätt
- Att skapa ett levande HACCP-system
- HACCP-gruppens uppgift och roll
- Arbetssätt och underlag för utveckling av HACCP-systemet
- Att organisera och leda arbetet med HACCP
- Intern och extern kommunikation relaterat till HACCP

Utbildningen har ett varierat upplägg, där föreläsningspass varvas med övningar och diskussioner.

Kursen omfattar 1,5 dagar. 

Kursledare
Kursen leds av konsulter som har flera års erfarenhet av arbete med livsmedelssäkerhet och HACCP i livsmedelsföretag.

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.