Fördjupning för interna revisorer

När du varit 'förbättringsagent' ett tag är det stimulerande att få fördjupning, inspiration och nya infallsvinklar! Hur kan jag utveckla mig i min roll som internrevisor? Hur kan vi lösa knäckfrågor i vår revisionsverksamhet? Hur kan vi öka värdet av interna revisioner? Hur tänker och arbetar internrevisorer på andra företag?

Anmäl dig

Datum & ort

Ej fastställt

Pris

5200 kr exkl. moms

I priset ingår kursdokumentation, intyg samt kaffe/te och lunch.

Erbjudande!
Gå 3 betala för 2!

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som är utbildad intern revisor för BRC/IFS/ ISO 22000/ISO 9000.

Syfte
Utbildningens syfte är att fördjupa dina kunskaper i intern revision och bidra till utveckling av er interna revisionsverksamhet. 

Innehåll
- Att skapa en effektiv och värdeskapande intern revisionsverksamhet
- Förbättra angreppssätt i planering, genomförande och rapportering
- Hur rapportera på bästa sätt
- Metod för uppföljning av avvikelser och korrigerande åtgärder
- Att presentera statistik från interna revisioner
- Övning i att analysera revisionssituationer
- Erfarenhetsutbyte om framgångsfaktorer och knäckfrågor
- Tolkning av standardkrav
- Revision av valda delar i ett ledningssystem

Upplägget omfattar diskussion, övning och erfarenhetsutbyte samt kortare föreläsningspass om hur vanliga knäckfrågor relaterat till interna revisioner kan lösas på ett effektivt sätt.

Kursen leds av konsulter, som har flera års erfarenhet av kvalitetsrevisioner i livsmedelsföretag.

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.